Dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w radiu TOK FM, 7.01.2020

We wtorek, 7 stycznia, dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego był gościem Przemysława Iwańskiego w godzinnym, przedpołudniowym paśmie radia TOK FM. Rozmowa dotyczyła polityki historycznej Węgier, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu turanizmu i traktatu z Trianon na politykę zagraniczną Węgier.

Link do audycji