Dr hab. Konrad Pawłowski laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych za najlepszą oryginalną monografię naukową, 7.11.2019

7 listopada 2019 r. dr hab. Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego IEŚ, odebrał nagrodę Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych za najlepszą oryginalną monografię naukową: Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania, współczesność, Lublin 2018. Wręczenie nagrody odbyło się podczas IX Ogólnopolskiej Konwencji PTSM w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Serdecznie gratulujemy!