Dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ o kondycji dziennikarstwa na Słowacji, 14.02.2020