„Europa Środkowa: w świecie nowych instytucji 2018/2019” - dyr. Beata Surmacz na Forum Ekonomicznym

5 września 2019 r. dyrektor IEŚ Beata Surmacz wzięła udział w panelu „Europa Środkowa: w świecie nowych instytucji 2018/2019”. Wydarzenie było częścią konferencji „Europa Karpat” w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.