Pobyt dr. Jakuba Olchowskiego w Kijowie, 21-24.07.2019

Dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej, w dniach 21-24 lipca 2019 r. przebywał w Kijowie. O sytuacji na Ukrainie i wyborach parlamentarnych rozmawiał z ekspertami, politologami, dziennikarzami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. W biurze Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odbyło się spotkanie poświęcone dyplomacji gospodarczej Polski.