„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” uzyskał 70 punktów, 31.07.2019

Z radością informujemy, że „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, którego obecnym wydawcą jest Instytut Europy Środkowej, znalazł się w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku z liczbą 70 punktów (pozycja 28692).

Dziękujemy wszystkim osobom, które swoją pracą przyczyniły się do tak wysokiej punktacji. Zapraszamy do współpracy.