Ukrainian Legitimacy Equation: from Primary Target in Hybrid War to Prerequisite of Good Governance – artykuł dr Hanny Bazhenovej i dr. Maksyma Surzhynskiego, 18.09.2020

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr Hanny Bazhenovej z Zespołu Europy Wschodniej IEŚ i dr. Maksyma Surzhynskiego z Instytutu Państwa i Prawa im. Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy pt. Ukrainian Legitimacy Equation: from Primary Target in Hybrid War to Prerequisite of Good Governance, który ukazał się w książce Analyzing Political Tensions Between Ukraine, Russia, and the EU, Hershey PA: IGI Global, 2020, pp. 212–242. DOI: 10.4018/978-1-7998-2906-5.ch011