Aktualności IEŚ

Spotkanie z ambasadorem Republiki Estonii, 27.02.2020

27 lutego 2020 r. Zespół Bałtycki IEŚ złożył wizytę ambasadorowi Republiki Estonii w Rzeczypospolitej Polskiej – Martinowi Rogerowi. Spotkanie poświęcone było znaczeniu Trójmorza w polityce zagranicznej Estonii, współpracy gospodarczej między Polską a Estonią, polityce klimatycznej oraz narracjom historycznym ze strony Rosji.

Spotkanie z pracownikami Wydziału Europy Północnej w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ, 27.02.2020

27 lutego 2020 r. członkowie Zespołu Bałtyckiego IEŚ spotkali się z pracownikami Wydziału Europy Północnej w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ. Tematami spotkania były: znaczenie Inicjatywy Trójmorza, projekty infrastrukturalne w regionie bałtyckim (Rail Baltica, Via Carpatia) oraz znaczenie Rady Państw Morza Bałtyckiego i Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Spotkanie Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ z II sekretarzem Ambasady Węgier, 26.02.2020

26 lutego członkowie Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ (dr Agata Tatarenko, dr Dominik Héjj, dr Łukasz Lewkowicz, Szczepan Czarnecki) spotkali się z II sekretarzem Ambasady Węgier Gergelym Máté. Rozmowa dotyczyła współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza, a także wyzwań i strategii bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej. Dyskutowano również na temat perspektyw pogłębienia współpracy pomiędzy Polską a Węgrami.

Dr Jakub Olchowski w Radiu Lublin o sytuacji na Ukrainie i relacjach polsko-ukraińskich w sześć lat po Rewolucji Godności, 23.02.2020

23 lutego 2020 r. dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ, był gościem Radia Lublin. W programie „Studio wschodnie” rozmawiał z red. Tomaszem Nieśpiałem na temat sytuacji na Ukrainie, gdzie 20 lutego obchodzony był Dzień Bohaterów Niebiańskiej Sotni; o tym, jak zmieniła się Ukraina po dramatycznych wydarzeniach z lat 2013/14, oraz o tym, czy obecnemu prezydentowi Ukrainy uda się poprawić stosunki polsko-ukraińskie.

Dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ o kondycji dziennikarstwa na Słowacji, 14.02.2020

14 lutego 2020 r. dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ wypowiedział się na temat kondycji dziennikarstwa na Słowacji.

Link do wywiadu na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Analityk Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Łukasz Lewkowicz na Forum Bezpieczeństwa w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), 12-13.02.2020

Podczas Forum Bezpieczeństwa, odbywającego się na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Macieja Bela, dr Łukasz Lewkowicz wygłosił referat pt. „Needless Alliance or Strategic Partnership? The Three Seas Initiative in the Foreign Policy of the Slovak Republic”. Przeprowadził również rozmowę z przedstawicielami Wydziału na temat współpracy z Instytutem Europy Środkowej.

Baltic Sea Security Initiative. Societal Security Recommendations, 7.02.2020

7 lutego 2019 r. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Zespołu Bałtyckiego IEŚ uczestniczyła w warsztatach „Baltic Sea Security Initiative. Societal Security Recommendations” w Aalborgu (Dania) razem z ekspertami z Łotwy, Litwy, Szwecji, Danii i Norwegii. Warsztaty zorganizowane były przez Aalborg Center for European Studies (ACEuS).

Udział analityka IEŚ Dominika Wilczewskiego w polsko-litewskim okrągłym stole, 6-7.02.2020

W dniach 6-7 lutego 2020 r. starszy analityk w Zespole Bałtyckim IEŚ Dominik Wilczewski wziął udział w polsko-litewskim okrągłym stole „Lithuanian and Polish Brotherhood – The Road to a Long-Term Alliance in Turbulent Times” w Lidzbarku Warmińskim, zorganizowanym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ambasadę Republiki Litewskiej w Polsce.

Dr Łukasz Lewkowicz, analityk IEŚ, w Radiu Lublin o procesie w sprawie zamordowania słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego konsekwencjach politycznych, 9.02.2020

9 lutego 2020 r. dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ był gościem Radia Lublin. W audycji „Studio wschodnie” mówił m.in. o toczącym się procesie karnym w sprawie zamordowania znanego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka, jego konsekwencjach politycznych oraz zbliżających się wyborach parlamentarnych na Słowacji.

Odnośnik do audycji

Analityk Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Łukasz Lewkowicz na II Forum Słowackim w Jasionce k. Rzeszowa, 5.02.2020

5 lutego analityk Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Łukasz Lewkowicz wziął udział w II Forum Słowackim w Jasionce k. Rzeszowa.

Komentarz dr. Łukasza Lewkowicza z Zespołu Wyszehradzkego IEŚ w „Monitorze Polonijnym”, 5.02.2020

W lutowym numerze miesięcznika polonijnego „Monitor Polonijny”, wydawanego przez Klub Polski – Stowarzyszenie Polaków i ich Przyjaciół na Słowacji, analityk poddał analizie programy wyborcze najważniejszych słowackich partii i ich stosunek do mniejszości narodowych. Wskazał również na możliwe scenariusze powyborcze.

Link do artykułu

XIII FORUM EUROPA-UKRAINA: Nowe możliwości, stare zagrożenia – 5.02.2020

5 lutego dyrektor IEŚ Beata Surmacz wzięła udział w panelu dyskusyjnym: Nie tylko „Wilno 2020”. Czy zagranica może skutecznie wspierać reformy na Ukrainie?  
Wydarzenie odbyło się w ramach XIII FORUM EUROPA-UKRAINA: Nowe możliwości, stare zagrożenia (Rzeszów – Jasionka).


Program forum na stronie www Forum Ekonomicznego