Aktualności IEŚ

Debata na temat kształtu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030, z udziałem IEŚ, 23.09.2019

Prof. Beata Surmacz i prof. Tomasz Stępniewski reprezentowali Instytut Europy Środkowej w czasie publicznej debaty dotyczącej nowych wyzwań i kierunków rozwoju województwa lubelskiego w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030). Debata odbyła się 23 września 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

„XII Polsko-Ukraińskie Spotkania: Przyszłość, Współczesność, Przeszłość” z udziałem pracowników IEŚ, Jaremcze (Ukraina), 19-22.09.2019

Prof. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora IEŚ, oraz dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ, uczestniczyli w „XII Polsko-Ukraińskich Spotkaniach: Przyszłość, Współczesność, Przeszłość”, 19-22 września 2019 r., Jaremcze (Ukraina). W czasie konferencji prof. Tomasz Stępniewski zaprezentował najnowszą publikację Instytutu Europy Środkowej pt. Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po unii lubelskiej, redakcja Tomasz Stępniewski, Beata Surmacz, Lublin 2019.

„Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej – perspektywa interdyscyplinarna” – konferencja naukowa z udziałem analityka IEŚ, Kraków, 19-20.09.2019

Dr Damian Szacawa, analityk Zespołu Bałtyckiego IEŚ, wygłosił referat pt. „Eurosceptyzm po nordycku: analiza wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.”, podczas konferencji naukowej „Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej – perspektywa interdyscyplinarna”, która odbyła się w dniach 19-20 września 2019 r. w Krakowie (Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego).

VIII Doroczna Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w przestrzeni publicznej” z udziałem analityka IEŚ, 10-11.09.2019

W dniach 10-11 września 2019 r. dr Dominik Héjj, analityk Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej, wziął udział w VIII Dorocznej Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w przestrzeni publicznej”, która odbyła się we Wrocławiu, w Centrum Historii Zajezdnia. Analityk wygłosił referat pt. „Problem emigracji zarobkowej Węgrów po 2010 roku i jego konsekwencje”. W panelu pojawiły się ponadto wystąpienia dotyczące polityki migracyjnej w Polsce, a także w innych państwach wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza. Jeden z referatów dotyczył migracji z krajów Afryki.

Udział dyrektor IEŚ Beaty Surmacz w I International Expert Forum „Ukraine-Europe: Between Political Declarations and Expert’s Assessments”, 13.09.2019

13 września 2019 r. dyrektor IEŚ Beata Surmacz brała udział w I International Expert Forum „Ukraine-Europe: Between Political Declarations and Experts’ Assessments”, które odbyło się we Lwowie. W Forum uczestniczyli przedstawiciele ośrodków eksperckich i analitycznych z Ukrainy oraz państw Europy Środkowej (Polska, Słowacja, Węgry).

Z obrad forum

Inauguracja projektu współpracy polsko-węgierskiej w Tomaszowie Lubelskim z udziałem analityka IEŚ, 12.09.2019

12 września 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim zainaugurowano projekt pt. „Rozwijanie wspólnych zainteresowań młodzieży szkolnej partnerstwem Polski i Węgier”. Dr Łukasz Lewkowicz, analityk w Zespole Wyszehradzkim Instytutu Europy Środkowej, wygłosił do uczestników wydarzenia wykłady na temat działalności Grupy Wyszehradzkiej oraz historii relacji polsko-węgierskich.

Interdyscyplinarna Szkoła Analiz Propagandy i Dezinformacji – z udziałem pracownika IEŚ, Warszawa, 13-15.09.2019

Dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ,  uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (przy wsparciu National Endowment for Democracy). Brali w nim udział specjaliści z zakresu stosunków międzynarodowych, komunikacji, psychologii, medioznawstwa i filologii z Polski, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

Obchody 4. rocznicy powstania Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady (LITPOLUKRBRIG) im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego, z udziałem dr. hab. Konrada Pawłowskiego, kierownika Zespołu Bałkańskiego IEŚ, 11-13.09.2019

W dniach 11-13 września w Lublinie odbyły  się obchody 4. rocznicy powstania Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady (LITPOLUKRBRIG) im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. W uroczystościach w dniu 13 września udział wzięli m.in. wysocy rangą przedstawiciele sił zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy, członkowie korpusu dyplomatycznego, władze samorządowe Lublina i województwa lubelskiego, personel wielonarodowej brygady oraz mieszkańcy Lublina. W obchodach uczestniczył również przedstawiciel Instytutu Europy Środkowej dr hab. Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego IEŚ.

Prof. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora IEŚ, uczestniczył w „UACES 49th Annual Conference”, Lizbona, Portugalia, 1-4.09.2019

Prof. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora IEŚ, wygłosił referat pt. „The European Union’s Eastern Partnership After 10 Years of Existence: Crises and Strategic Assessment”, podczas międzynarodowej konferencji naukowej „UACES 49th Annual Conference”, która  odbyła się w dniach 1-4 września 2019 r. w Lizbonie (Portugalia).

„Europa Środkowa: w świecie nowych instytucji 2018/2019” - dyr. Beata Surmacz na Forum Ekonomicznym

5 września 2019 r. dyrektor IEŚ Beata Surmacz wzięła udział w panelu „Europa Środkowa: w świecie nowych instytucji 2018/2019”. Wydarzenie było częścią konferencji „Europa Karpat” w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Dr Łukasz Lewkowicz, analityk Instytutu Europy Środkowej, w Radiu Lublin o znaczeniu wizyty prezydent Słowacji Zuzany Čaputovej w Polsce, stosunkach polsko-słowackich oraz atrakcjach turystycznych Słowacji, 1.09.2019

1 września 2019 r. dr Łukasz Lewkowicz, analityk Instytutu Europy Środkowej, był gościem Radia Lublin. W programie „Studio wschodnie” rozmawiał o znaczeniu wizyty prezydent Słowacji Zuzany Čaputovej w Polsce, stosunkach polsko-słowackich, współpracy transgranicznej oraz atrakcjach turystycznych Słowacji.

  Strona www audycji w Studio Wschodnim Radia Lublin

Wizyta członków Zespołu Bałtyckiego IEŚ w Warszawie, 21.08.2019

W dniu 21 sierpnia 2019 r. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik i Dominik Wilczewski, członkowie Zespołu Bałtyckiego IEŚ, spotkali się z ambasadorem Republiki Litewskiej w Polsce, p. Eduardasem Borisovasem. Następnie w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie wzięli udział w uroczystym spotkaniu towarzyszącym wystawie „The Baltic way – an action for freedom”, która została przygotowana przez Narodowe Archiwum Łotwy we współpracy z Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym oraz Archiwum Narodowym Estonii z okazji 30.