16 May 2023

Lublin Central Europe Forum 2023

Lublin Central Europe Forum 2023

W dniach 29-30 maja 2023 roku odbyła się trzecia edycja LUBLIN CENTRAL EUROPE FORUM

29 maja 2023 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie – z Inicjatywy Instytutu Europy Środkowej i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS – została podpisana Deklaracja Przedstawicieli ośrodków akademickich i analitycznych Polski, Litwy i Ukrainy o utworzeniu „Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego”. Odbyła się również debata: “Lublin Triangle: the Power of Regionalism in the Changing Global System“.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasador Republiki Litewskiej w RP, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Wojewoda Lubelski, Prezydent Lublina oraz przedstawiciele władz samorządowych Województwa.

Sygnatariuszami deklaracji są przedstawiciele czołowych Ośrodków akademickich z Wilna, Kowna, Kijowa oraz Lwowa a także ukraińskich i litewskich instytucji eksperckich. 

Sieć ma stanowić zaplecze intelektualno-eksperckie rządów państw Trójkąta Lubelskiego dostarczając merytorycznych analiz na temat rozwoju sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście agresji Rosji na Ukrainę oraz możliwych scenariuszy i perspektyw współpracy po jej zakończeniu. Wolą Sygnatariuszy jest również to, aby stanowiła platformę koordynacji badań z zakresu stosunków międzynarodowych w naszym regionie, zwłaszcza w obliczu radykalnych, złożonych i trudnych do przewidzenia zmian ładu międzynarodowego i wzrastającego zapotrzebowania ośrodków politycznych Polski, Litwy i Ukrainy na wiedzę o tych zmianach i rekomendacje niezbędne do optymalizacji podejmowanych decyzji i działań. Współpraca ma również służyć wzmacnianiu obecności i pozycji ośrodków akademickich i eksperckich trzech państw w europejskiej i globalnej przestrzeni badawczej.

Lublin Central Europe Forum 2023 / 29-30 MAY 2023
THIS YEAR’S THEME: Central Europe in the Shadow of War: Challenges and Perspectives

29 May 2023 / Trybunał Koronny w Lublinie / 16.30

Debate: Lublin Triangle: the Power of Regionalism in the Changing Global System

In cooperation with the Institute of Political Science and Administration of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

■ MODERATORS:
Beata Surmacz, Director at the Institute of Central Europe

Marek Pietraś, Director at the Institute of Political Science and Administration of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

30 May 2023 / Instytut Europy Środkowej / 9.00

OPENING: Tomasz Stępniewski, Deputy Director at the Institute of Central Europe and the chairman of the Lublin Central Europe Forum

PANEL 1 / 9.00-10.00 / Rebuilding Ukraine: Navigating Ongoing and Post-War Challenges

Hanna Bazhenova, Institute of Central Europe, Poland

Yevhen Magda, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, the National Technical University; Institute of World Policy, Ukraine

Maksym Surzhynskyi, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Daniel Szeligowski, Polish Institute of International Affairs, Poland

■ MODERATOR: Jakub Olchowski, Institute of Central Europe, Poland

PANEL 2 / 10.15-11.15 / Rethinking Security in the Baltic Sea Region After Russia’s Invasion of Ukraine

Minna Ålander, Finnish Institute of International Affairs, Finland

Jakub M. Godzimirski, Norwegian Institute of International Affairs, Norway

Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Institute of Central Europe, Poland

Kinga Dudzińska, Polish Institute of International Affairs, Poland

■ MODERATOR: Damian Szacawa, Institute of Central Europe, Poland

PANEL 3 / 11.30-12.30 / The Balkans in the Shadow of War in Ukraine

Donika Emini, CiviKos Platform, Kosovo

Marta Szpala, Centre of Eastern Studies, Poland

Igor Novaković, International and Security Affairs Centre, Serbia

Tomasz Żornaczuk, Polish Institute of International Affairs, Poland

■ MODERATORS: Anna Jagiełło-Szostak, Institute of Central Europe, Poland / Spasimir Domaradzki, Institute of Central Europe, Poland

PANEL 4 / 12.45-13.45 / Between War and Peace: New Challenges to the Visegrad Group

Andrzej Sadecki, Centre for Eastern Studies, Poland

Łukasz Lewkowicz, Institute of Central Europe, Poland

Tereza Novotná, EUROPEUM Prague, Korea-Europe Center at Free University Berlin, Czech Republic

■ MODERATOR: Agata Tatarenko, Institute of Central Europe, Poland

Udostępnij