Центральная и Восточная Европа между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества

Abstrakt

Redakcja: Tomasz Stępniewski, Zygmunt Stankiewicz, Andrzej Szabaciuk

Prezentowana monografia naukowa ma na celu ukazanie perspektyw współpracy i rywalizacji między dwoma kluczowymi projektami integracyjnymi funkcjonującymi w Europie i na przestrzeni poradzieckiej z punktu widzenia naukowców z Federacji Rosyjskiej, Polski, Kirgistanu i Ukrainy. Artykuły autorstwa uczonych, w większości wybitnych specjalistów cieszących się w swoich państwach dużą estymą, których poglądy i podejścia są niejednokrotnie diametralnie różne, a czasem wręcz sprzeczne, są odzwierciedleniem stanu badań naukowych w poszczególnych państwach, a szerzej, obecnego stanu stosunków między Rosją a Zachodem. Wspomniana dychotomia zwiększa wartość prezentowanej publikacji, ponieważ czytelnik ma wyjątkową okazję do niezależnej oceny stanowisk różnych autorów, do zidentyfikowania wszystkich argumentów „za” i „przeciw” oraz indywidualnego wyboru osobistego spojrzenia na współczesny świat. Dopóki komunikacja między ludźmi o różnych poglądach jest możliwa, pozostaje nadzieja, że Europejczycy kiedyś wypracują akceptowalny dla wszystkich modus vivendi.

Центральная и Восточная Европа между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества

Central and Eastern Europe between the European Union and the Eurasian Economic Union: Prospects for  Competition and Cooperation

Europa Środkowo-Wschodnia między Unią Europejską i Eurazjatycką Unią Gospodarczą: perspektywy rywalizacji i współpracy

 

Redakcja: Tomasz Stępniewski, Zygmunt Stankiewicz, Andrzej Szabaciuk

Lublin-Moskwa 2019

 

Okładka Mo002 Europa Środkowo-Wschodnia między...

Publikacja w formacie PDF do pobrania