Sojusz Piłsudski–Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej

W kwietniu 1920 r., w przeddzień wyprawy kijowskiej, Rzeczpospolita Polska zawarła sojusz z Ukraińską Republiką Ludową.Prezentowana publikacja to monografia zbiorowa, zawierająca teksty historyków z Polski, Ukrainy i Rosji. Redaktorzy tomu chcieli oddać głos historiografiom wywodzącym się z państw spadkobierców głównych aktorów wydarzeń oraz przybliżyć ducha tamtych czasów, jednak we współczesnej odsłonie. Autorzy prezentują najbardziej aktualne badania nad tematem, omawiają znaczenie porozumienia, powody, które skłoniły każdą ze stron do jego podpisania, i wszechstronnie opisują okoliczności jego zawarcia. Udostępnij