Dyplomacja parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015–2019

Redakcja: Beata Surmacz, Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Okladka Policy Papers No 2/2019

ISBN 978-83-66413-07-8