RIESW 18 (2020) Call for papers

Call for papers for the “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2020

Editors of the “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” invite papers and reviews to be published in 2020 in the following volumes of the Yearbook:

“Yearbook of IECE” 18 (2020), issue 1

Security in Central and Eastern Europe – evolution of military and non-military threats and ramifications for Poland (NATO)
We invite papers in English which examine the evolution of challenges and threats emerging from the international environment for the (broadly understood) security of Poland and Central and Eastern Europe. The security of Central and Eastern Europe is a complex issue due to historical, geopolitical and political determinants. In addition, the character and determinants of threats themselves also evolve. Non-military threats, e.g. energy-related, cultural, informational and environmental aspects, are becoming increasingly significant.
Deadline for submission of papers in English: 15 March 2020.

„Rocznik IEŚW” 18 (2020), zeszyt 2

Polityka historyczna i konflikty pamięci w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Zapraszamy do składania artykułów (także w języku angielskim) analizujących problemy polityki historycznej w Europie Środkowej i ukazujących, jak w poszczególnych państwach – zwłaszcza w przypadku konfliktów pamięci – historia wykorzystywana jest poprzez działające podmioty (struktury państwowe, media, instytucje pożytku publicznego, NGOs itp.), zarówno w ramach stosunków dwustronnych, jak i w przypadku konstruowania narodowej i państwowej tożsamości. Szczegółowe analizy będą dotyczyły sporów pamięciowych, tendencji rewizjonistycznych oraz kwestii związanych z mniejszościami. Ważnym elementem analiz będzie także historia publiczna.
Termin nadsyłania artykułów: 15 kwietnia 2020 r.

“Yearbook of IECE” 18 (2020), issue 3

The impact of the Russian Federation upon the countries of Central Europe
We invite papers in English which examine (political, economic, energy-related, social, etc.) instruments of Russia’s politics addressing the countries of Central Europe and which review the politics’ effectiveness. Which factors determine Russia’s political response in Central Europe? How is Russia achieving its strategic objectives while being on the political defense in Central and Eastern Europe? Moreover, due to their geopolitical location and membership in Western structures (the EU, NATO, Council of Europe), the countries of Central Europe are under diversified pressures exerted by the Russian Federation.

Articles should be no more than 40,000 characters (including references).
Deadline for submission of papers: 15 May 2020.

„Rocznik IEŚW” 18 (2020), zeszyt 4

Dylematy wyboru modelu rozwojowego państw Europy Wschodniej
Państwa Europy Wschodniej stoją przed dylematem związanym z wyborem strategicznego kierunku rozwoju (i realizacją tego wyboru). Dylemat ten dotyczy wielu sfer: modelu gospodarki, modelu ustrojowego, kultury strategicznej, tożsamości cywilizacyjnej itp. Od tych wyborów i konsekwencji w ich realizowaniu zależy nie tylko przyszłość państw Europy Wschodniej, ale również kształt stosunków na obszarze całej Europy Środkowej, w tym stosun-ki z Rosją. Zapraszamy do składania artykułów (także w języku angielskim) analizujących wyżej wymienione kwestie przemiany sytuacji wewnętrznej i polityki zewnętrznej państw Europy Wschodniej, a także ich dynamiki i ewolucji, z punktu widzenia interesów Polski.

Objętość artykułu nie może przekraczać 40000 znaków (wraz z bibliografią).
Termin nadsyłania artykułów: koniec lipca 2020 r.

 

E-mail address: yearbook@ies.lublin.pl