Komitet redakcyjny „Rocznika IEŚW”

Redaktor naczelny - Beata Surmacz
Zastępca redaktora naczelnego - Tomasz Stępniewski
Redaktor działu państw bałtyckich - Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Redaktor działu państw wschodnioeuropejskich - Jakub Olchowski
Redaktor działu państw bałkańskich - Konrad Pawłowski
Redaktor działu państw wyszehradzkich - Agata Tatarenko
Sekretarz redakcji - Anna Paprocka