Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Wykaz Zeszytów

16 (2018) zeszyt 5

Central Europe: issues, developments, policies

Anna Visvizi
ISSN 1732-1395 Lublin 2018 217 str. format B5 (Kod: 03262) Spis treści / Contents

16 (2018) zeszyt 4

Central Europe in contemporary international affairs: security, society, international collaboration

Anna Visvizi
ISSN 1732-1395 Lublin 2018 214 str. format B5 (Kod: 03261) Spis treści / Contents (PDF)

16 (2018) zeszyt 3

Central Europe's economy: trends, issues, policies

Anna Visvizi
ISSN 1732-1395 Lublin 2018 205 str. format B5 (Kod: 03262) Spie treści / Contents (PDF)

16 (2018) zeszyt 2

History and Memory: the Case of Poland and Korea

Mirosław Filipowicz, Lee Hyun-Ju
ISSN 1732-1395 Lublin 2018 160 str. format B5 (Kod: 03260) Spie treści / Contents (PDF)

15 (2017) zeszyt 4

International organizations and multilateralism: a view from Central Europe

Aleksander Surdej, Anna Visvizi
ISSN 1732-1395 Lublin 2017 162 str. format B5 (Kod: 03253)

15 (2017) zeszyt 3

Minorities, diasporas, refugees in contemporary Europe

Marta Pachocka, Aleksandra Kuczyńska-Zonik
ISSN 1732-1395 Lublin 2017 209 str. format B5 (Kod: 03252)

15 (2017) zeszyt 2

East-Central Europe: re-focusing the debate

Anna Visvizi, Colette Mazzucelli
ISSN 1732-1395 Lublin 2017 232 str. format B5 (Kod: 03251)

15 (2017) zeszyt 0


Mirosław Filipowicz, Paweł Jarosz
ISSN 1732-1395 Lublin 2017 274 str. format B5 (Kod: 03258)

14 (2016) zeszyt 5

Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej

Bartosz Jóźwik, Tomasz Stępniewski
ISSN 1732-1395 Lublin 2016 387 str. format B5 (Kod: 03244)

14 (2016) zeszyt 4

Re-thinking the OECD’s role in global governance: members, policies, influence (Vol. 14, No. 4, 2016)

Anna Visvizi
ISSN 1732-1395 Lublin 2016 251 str. format B5 (Kod: 03242)