„Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje", 14.06.2019

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Towarzystwo Nauk i Kultury „Libra” zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową pt. „Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje”, 14 czerwca 2019 roku, Lublin, INPiSM KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, bud. II, aula 134.

Plakat wydarzenia

Zachęcamy do lektury tekstu zapowiadającego organizowaną w INPiSM KUL konferencję prasową pt. „Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje”.

Relacja z konferencji na stronie współorganizatora – Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Z obrad

Z obrad

Z obrad
Fot. powyżej T. Stępniewski

Z obrad

Z obrad

Z obrad

Z obrad