Seminarium prof. Ewy Domańskiej „Europa Środkowo-Wschodnia a tworzenie innowacyjnych badań historycznych”

Instytut Europy Środkowej w dniu 17 września 2019 r. o godzinie 11 zaprasza na seminarium pt. „Europa Środkowo-Wschodnia a tworzenie innowacyjnych badań historycznych”, które poprowadzi profesor Ewa Domańska. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o kontakt z dr Agatą Tatarenko: agata.tatarenko@ies.lublin.pl