Seminarium prof. Ewy Domańskiej „Europa Środkowo-Wschodnia a tworzenie innowacyjnych badań historycznych”, 17.09.2019

Instytut Europy Środkowej w dniu 17 września 2019 r. zorganizował seminarium pt. „Europa Środkowo-Wschodnia a tworzenie innowacyjnych badań historycznych”, które poprowadziła profesor Ewa Domańska.