Wydarzenia IEŚ

13th Pan-European Conference on International Relations. A Century of Show and Tell: The Seen and the Unseen of IR, Sofia University, Bułgaria, z udziałem IEŚ, 11-14.09.2019

W dniach 11-14 września 2019 r. w Sofii odbyła się międzynarodowa konferencja „13th Pan-European Conference on International Relations. A Century of Show and Tell: The Seen and the Unseen of IR” (Sofia University, Bułgaria) z udziałem analityków Instytutu Europy Środkowej: prof. Tomasza Stępniewskiego i dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik. Prof.

„Rzeczpospolita Obojga Narodów jako obszar gospodarczy: 450 rocznica Unii Lubelskiej”, 2.07.2019

2 lipca 2019 r. w Instytucie Europy Środkowej zaprezentowano raport „Rzeczpospolita Obojga Narodów jako obszar gospodarczy: 450 rocznica Unii Lubelskiej” przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny. Prezentacja połączona była z debatą na temat raportu i szerzej gospodarczych konsekwencji Unii Lubelskiej. 

6th European Workshops in International Studies 2019 z udziałem IEŚ, 26-29.06.2019

W dniach 26-29 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyły się warsztaty EWIS (6th European Workshops in International Studies) z udziałem analityków Instytutu Europy Środkowej (prof. Tomasz Stępniewski, dr Jakub Olchowski).

Prof. Tomasz Stępniewski i prof. Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski) byli organizatorami sekcji: WS C ‘Superpower Rivarly in the Post-Soviet Region’.

Ogólny program warsztatów EWIS.

„Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje", 14.06.2019

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Towarzystwo Nauk i Kultury „Libra” zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową pt. „Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje”, 14 czerwca 2019 roku, Lublin, INPiSM KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, bud. II, aula 134.

Seminarium naukowe pt. „Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: 10 lat funkcjonowania i perspektywy po 2020 roku”, 28.05.2019

Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizowały ogólnopolskie seminarium naukowe pt. Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: 10 lat funkcjonowania i perspektywy po 2020 roku, 28 maja 2019 r., Lublin, KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek nr 2, sala 101, godz. 11.40-13.10.

Inauguracja działalności Instytutu Europy Środkowej, 20.05.2019

20 maja 2019 r. Instytut Europy Środkowej zainaugurował oficjalnie swoją działalność

 

Dyrektor Beata Surmacz przedstawiła misję i zadania stojące przed nowym Instytutem. Uroczystość była okazją do zaprezentowania czterech zespołów analitycznych, które w swoich wystąpieniach zidentyfikowały szanse i zagrożenia dla polityki zagranicznej Polski w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej”, 11.06.2019

Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową „Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej”.

 

11 czerwca 2019 r.

godz. 10.00

„15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej” – konferencja naukowa, 18.05.2019

18 maja 2019 r.: konferencja naukowa pt. „15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej”

 

„Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej” – panel w ramach Kongresu Dwóch Unii, Lublin, 15.05.2019

15 maja 2019 r. w ramach Kongresu Dwóch Unii Instytut Europy Środkowej zorganizował panel „Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej”

 

Moderatorzy:

dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie

dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

 

Prelegenci:

„100 lat stosunków dyplomatycznych Polski i Belgii: historia i przyszłe wyzwania” – wykład Jego Ekscelencji Ambasadora Królestwa Belgii w Polsce Pana Luca Jacobsa, 15.05.2019

15 maja 2019 r. Instytut Europy Środkowej gościł Jego Ekscelencję Ambasadora Królestwa Belgii w Polsce Pana Luca Jacobsa, który wygłosił wykład pt. „100 lat stosunków dyplomatycznych Polski i Belgii: historia i przyszłe wyzwania”.

 

 

Plakat wydarzenia

 

Warsztaty z zakresu działań informacyjnych w LITPOLUKRBRIG, 24-25.04.2019

W dniach 24-25 kwietnia 2019 r. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez Wielonarodową Brygadę LITPOLUKRBRIG w Lublinie. Dr Kuczyńska-Zonik poprowadziła część pt. „InfoSec in global security context” oraz „Russia’s propaganda in CEE”. Warsztaty skierowane były do żołnierzy z Polski, Litwy, Ukrainy i USA.

IES LitPolUkrBrig

Konferencja we Lwowie z udziałem IEŚ, 4-5.04.2019

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”. W czasie konferencji dwa panele współorganizowane były przez Instytut Europy Środkowej. Pierwszy panel, pt. „Uwarunkowania i zagrożenia procesów transformacyjnych na Ukrainie”, moderowany był przez dr. hab. Tomasza Stępniewskiego, prof. KUL, IEŚ. W ramach drugiego panelu, pt.