Wydarzenia IEŚ

„Polish Biopolitical Conservatism and Its Performative Contestation” – seminarium, 26.04.2019

26 kwietnia 2019 r. w Instytucie Europy Środkowej odbyło się seminarium „Polish Biopolitical Conservatism and Its Performative Contestation”, które poprowadziła dr Alexandra Yatsyk.

 

Dr Alexandra Yatsyk

Seminarium „Polish Biopolitical Conservatism and Its Performative Contestation”

„Western Balkans brainstorm ahead of the Poznań Summit: focus on migration and social protests” – seminarium, 5.04.2019

W dniu 5 kwietnia 2019 r. dr Jan Muś wziął udział w zorganizowanym przez European Council on Foreign Relations w Warszawie spotkaniu „Western Balkans brainstorm ahead of the Poznań Summit: focus on migration and social protests”. Seminarium poświęcone było zbliżającemu się poznańskiemu szczytowi Procesu Berlińskiego, w ramach którego spotykają się przywódcy państw UE oraz Bałkanów Zachodnich.

Porozumienie o współpracy pomiędzy IEŚ a ISM KUN, 8-9.04.2019

W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. dyrektor Instytutu Europy Środkowej (IEŚ) dr hab. Beata Surmacz przebywała w Kijowie. W trakcie wizyty zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Europy Środkowej a Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (ISM KUN). Ponadto dyrektor IEŚ złożyła wizytę w Instytucie Polskim w Kijowie i spotkała się z I Radcą Ambasady RP w Ukrainie, dyrektorem Instytutu Polskiego Bartoszem Musiałowiczem. W trakcie spotkania przedyskutowano formy wzajemnej współpracy.

„20 lat Polski w NATO. Bezpieczeństwo regionu Europy Środkowej i Wschodniej" – konferencja, 16.04.2019

Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uczelnia Łazarskiego zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową pt. 20 lat Polski w NATO. Bezpieczeństwo regionu Europy Środkowej i Wschodniej, 16 kwietnia 2019 roku, Warszawa, ISP PAN, ul. Polna 18/20, godz. 11.30-14.15.

Międzynarodowa konferencja „Oral History in Action”, 28-30.03.2019

W dniach 28-30 marca 2019 r. dr Agata Tatarenko uczestniczyła w międzynarodowej konferencji „Oral History in Action”, zorganizowanej w Krakowie z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, w czasie której wygłosiła referat pt. „Crosses and wayside shrines of the Międzyrzec Podlaski commune: book and film. Oral history between public history and politics of memory”. Dr Tatarenko była członkiem komitetu organizacyjnego konferencji.

Ukraina. Wybory prezydenckie 2019 roku – debata, 1.04.2019

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytut Europy Środkowej zorganizowały debatę „Ukraina. Wybory prezydenckie 2019 roku”.

„Trump's America, Trump's Europe” – wykład prof. A. Jamesa McAdamsa, 28.03.2019

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Instytut Filologii Angielskiej KUL oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie zorganizowały wykład prof. A. Jamesa McAdamsa (University of Notre Dame, USA) zatytułowany Trump's America, Trump's Europe”.  Wydarzenie odbyło się 28 marca 2019 r.  o godz. 14.15 w Kolegium Jana Pawła II, sala C - 618.

„Unia Europejska po Brexicie: konsekwencje dla Polski” – konferencja, 19.03.2019

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową Unia Europejska po Brexicie: konsekwencje dla Polski.