ICE Board

prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk
Przewodniczący Rady

dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS
Sekretarz Rady

dr Andrzej Grajewski

dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS

Anna Kostrzewa-Misztal

dr hab. Maciej Szymanowski, prof. ucz.

prof. dr hab. Krystyna Trembicka