ICE Board

prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk
Przewodniczący Rady

dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS
Sekretarz Rady

dr Andrzej Grajewski

Paweł Jabłoński

Jan Malicki

dr hab. Maciej Szymanowski, prof. ucz.

prof. dr hab. Krystyna Trembicka