Rada IEŚ

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
Przewodnicząca Rady IEŚ • Prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG
Wiceprzewodniczący Rady IEŚ  • Instytut Skandynawistyki, Uniwersytet Gdański

Paweł Jabłoński
Sekretarz Rady IEŚ  • podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jan Malicki
Członek Rady IEŚ • dyrektor Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski

 prof. Waldemar Paruch 
Członek Rady IEŚ •  Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Maciej Pisarski
Członek Rady IEŚ • Ambasador RP w Pakistanie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

prof. Krzysztof Szczerski
Członek Rady IEŚ • Ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku