Rada IEŚ

prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk – Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewodniczący Rady.

dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS – Instytut nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sekretarz Rady.

dr Andrzej Grajewski – redaktor „Gościa Niedzielnego”

dr hab. Maciej Szymanowski, prof. ucz. – dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

prof. dr hab. Krystyna Trembicka –  Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie