ICE Monographs

Editorial Team: Marek Pietraś, Walenty Baluk, Hrigorii Perepelytsya

Raport Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy /

Raport Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy (PDF) АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ Стан та перспективи стратегічного партнерства Польщі та України. Погляд з Польщі та України (PDF)

More →

Eastern Team

Editorial Team: Tomasz Stępniewski, Zygmunt Stankiewicz, Andrzej Szabaciuk

- Eastern Team

Центральная и Восточная Европа между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества

Prezentowana monografia naukowa ma na celu ukazanie perspektyw współpracy i rywalizacji między dwoma kluczowymi projektami integracyjnymi funkcjonującymi w Europie i na przestrzeni poradzieckiej z punktu widzenia naukowców z Federacji Rosyjskiej, Polski, Kirgistanu i Ukrainy. Artykuły autorstwa uczonych, w większości wybitnych specjalistów cieszących się w swoich...

More →