IEŚ Policy Papers 4/2020

Bucharest Nine: cooperation of the countries of NATO’s Eastern flank / Bukareszteńska Dziewiątka: współpraca państw wschodniej flanki NATO

ISBN: 978-83-66413-20-7

Number of pages: 45

Format: 210x135

Edition: Lubin 2020

Description:

Full publication text: PDF

Udostępnij