Region bałkański

Issue editor: Andrzej Gil, Tomasz Kapuśniak

ISSN: 1732-1395

e-ISSN: 2719-2911

Publisher: Instytut Europy Środkowej