Reviewers of the Yearbook of the Institute of East-Central Europe

Year 2021 list

Dr hab. Piotr Bajda, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Adam R. Bartnicki, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Aneta Bąk-Pitucha, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr inż. Lech Drab, Akademia Sztuki Wojennej

Dr hab. Krzysztof Fedorowicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Przemysław Furgacz, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr hab. Wojciech Gizicki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr Justyna Kięczkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Marek Leszczyński, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Karina Marczuk, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Beata Molo, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr Żaneta Mrożek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr Justyna Olędzka, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Beata Piskorska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Andrzej Smolarczyk, Politechnika Białostocka

Dr Tomasz Szyszlak, Uniwersytet Wrocławski

Dr Leszek Sykulski, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr Justyna Trubalska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Arkadiusz Urbanek, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Agata Włodkowska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dr Jakub Żak, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Year 2020 list

 • Dr Vladimir Ajzenhamer, University of Belgrade, Serbia
 • Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. UJK,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska
 • Dr Marko Babić, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Dr Monika Brzezińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
 • Dr hab. Jarosław Chodak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
 • Dr hab.  Krzysztof Fedorowicz, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
 • Dr Kamil Filipek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Prof. Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 • Dr Dominik Héjj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska 
 • Prof. dr hab. Jan Holzer, Uniwersytet Masaryka, Republika Czeska
 • Dr Aleksandra Iwaniuk, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Prof. Alexandre Kukhianidze, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja
 • Dr Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr Adam Lelonek, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, Polska
 • Dr Vitalii Lebediuk, The National University of Ostroh Academy, Ukraina
 • Dr hab. Agnieszka Legucka, Akademia Biznesu i Finansów Vistula oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska
 • Dr Łukasz Lewkowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Prof. Andrey Makarychew, University of Tartu, Estonia
 • Dr hab. Karina Marczuk, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Igor Novaković, International and Security Affairs Centre – ISAC Fund, Serbia
 • Dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr Piotr Oleksy, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Dr hab. Marcin Orzechowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Prof. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr hab. Ewelina Podgajna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska 
 • Prof. Antony Polonsky, Brandeis University, Stany Zjednoczone Ameryki
 • Dr Michał Przeperski, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Polska 
 • Dr hab. Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr., Uniwersytet Wrocławski, Polska 
 • Dr hab. Agnieszka Sawicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Dr hab. Maria Solarska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
 • Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Paulina Szeląg, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polska
 • Dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. UWr,  Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Dr hab. Vladimir Trapara, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Serbia
 • Dr Justyna Trubalska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska
 • Dr Paweł Ukielski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska
 • Dr Jaroslav Usiak, Matej Bel University in Banska Bystrica, Słowacja
 • Dr Anna Szwed-Walczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 • Dr Anna Umińska-Woroniecka, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Dr Anna Wylęgała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska 
 • Prof. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Year 2019 list

 • Doc. dr Artur Adamczyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr Karol Bieniek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
 • Dr hab. Tomasz Dubowski, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 • Dr Przemysław Furgacz, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Polska
 • Dr Grzegorz Gil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr Ihor Hurak, Przykarpacki Uniwersytet Państwowy w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
 • Dr Bartosz Jóźwik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Serhii Kasian, Państwowy Uniwersytet w Dnipro, Ukraina
 • Dr hab. Marcin Kosienkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr hab. Krzysztof Krysieniel, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Polska
 • Dr hab. Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 • Dr hab. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska
 • Dr hab. Juraj Marušiak, Słowacka Akademia Nauk, Słowacja
 • Dr Anna Masłoń-Oracz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Prof. dr hab. Jerzy Menkes, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Dr hab. Dariusz Milczarek, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Beata Piskorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Henryk Ponikowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr hab. Maciej Raś, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr hab. Magdalena Szyszko, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska
 • Prof. dr hab. Bartosz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr Konrad Zasztowt, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Krzysztof Żarna, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 • Dr Andrzej Żuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Year 2018 list

 • Dr Izza Aftab, The New School, Nowy Jork, USA; Information Technology University, Lahore, Pakistan
 • Prof. Attila Ágh, Corvinus University of Budapest, Węgry
 • Dr Olga Barburska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Ppłk dr Marek Bodziany, Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 • Dr Adrian Chojan, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
 • Dr Vasile Cucerescu, National Agency for Rural Development, Chisinau, Mołdawia
 • Dr Martin Dahl, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • Dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Mirosław Filipowicz, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Prof. Ludmila Golovataia, The Institute of International Relations of Moldova, Chisinau, Mołdawia
 • Prof. Dóra Győrffy, Péter Pázmány Catholic University, Budapeszt, Węgry
 • Prof. Richard Hornik, Stony Brook University, Nowy Jork, USA
 • Dr Anna Jagiełło-Szostak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Dr Agnieszka Kłos, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 • Dr hab. Krzysztof Kozłowski, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Dr Ostap Kushnir, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • Prof. Miltiadis D. Lytras, Deree College – The American College of Greece, Ateny, Grecja
 • Dr Anna Masłoń-Oracz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Prof. Cristina Matiuta, University of Oradea, Oradea, Rumunia
 • Dr Jan Misiuna, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Dr Anna Molnár, National University of Public Service, Budapeszt, Węgry
 • Dr hab. Ida Musiałkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Adriana Mutu, Abat Oliba CEU University, Barcelona, Hiszpania
 • Dr hab. Michał Nowosielski, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Dr Justyna Olędzka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
 • Dr Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Dr Michał Paszkowski, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr Iwona Reichardt, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
 • Dr hab. Marek Rewizorski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Dr hab. Rafał Riedel, Uniwersytet Opolski, Opole
 • Dr Roman Romantsov, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Prof. Alexander Sergunin, Sankt Petersburg State University, Sankt Petersburg, Rosja
 • Dr Rafał Sieradzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Aleksandra Szczerba-Zawada, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Prof. dr hab. Maciej Szymczak, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr hab. Elżbieta Szyszlak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Prof. Aleksiej Wasiliew, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Dr Rafał Wiśniewski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Dr Marta Woźniak-Bobińska, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
 • Dr Andrzej J. Żuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Prof. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa