Reviewers of the Yearbook of the Institute of East-Central Europe

Year 2023 list

Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Artur Adamczyk, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Piotr Bajor, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Marek Białokur, prof. UO, Uniwersytet Opolski
Dr Tomasz Błaszczak, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa
Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Piotr Cichoracki, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Alicja Curanović, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Rafał Czachor, prof., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dr Kinga Czechowska, Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Bydgoszczy
Dr hab. Edyta Czop, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Paweł Grata, Uniwersytet Rzeszowski
Dr Albulena Halili, South East European University, Skopje, Macedonia Północna
Dr hab. Tadeusz Janicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Grzegorz Jasiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Gediminas Kazėnas, Uniwersytet Michała Romera, Litwa
Prof. dr hab. Jarosław Kita, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Anna Kosińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Krzysztof Kozłowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Tomasz Krzemiński, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Dr Ostap Kushnir, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Dr Vitalii Lebediuk, The National University of Ostroh Academy, Ukraina
Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Dr hab. Edyta Majcher-Ociesa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Jurij Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza, Ukraina
Dr hab. Antoni Maziarz, prof. UO, Uniwersytet Opolski
Dr hab. Jan Miłosz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Phd Miklós Mitrovits, Instytut Europy Środkowej w Budapeszcie
Prof. dr hab. Ivan Monolatii, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyki, Ukraina
Dr hab. Marcin Orzechowski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Vjeran Pavlaković, University of Rijeka, Rijeka, Chorwacja
Dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Jacek Piotrowski, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Joachim Popek, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Maciej Raś, Uniwersytet Warszawski
Doc. Dr hab. Oleh Razyhrayev, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
Prof. dr hab. Wojciech Skóra, Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Dr hab. Michał Słowikowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański

Year 2022 list

dr Artur Adamczyk, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Bajor, Uniwersytet Jagielloński
prof. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Rafał Czachor, prof., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr Przemysław Piotr Damski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
prof. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Ewa Godlewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jarosław Jarząbek, Uniwersytet Wrocławski
dr Gediminas Kazėnas, Uniwersytet Michała Romera, Litwa
dr hab. Antonina Kozyrska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Wiktoria Kudela-Świątek, Uniwersytet Jagielloński
dr Vitalii Lebediuk, Akademia Ostrogska, Ukraina
dr Adam Lelonek, Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa
dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Paweł A. Leszczyński, prof. AJP, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr Dorota Maj, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
prof. dr hab. Jurij Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza, Ukraina
dr hab. Witalij Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza, Ukraina
dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
dr hab. Justyna Misiągiewicz, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
dr Jan Misiuna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Ivan Monolatii, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyki, Ukraina
dr hab. Marcin Orzechowski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Marcin Pomarański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Robert Rajczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Maciej Raś, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Izabella Skórzyńska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Michał Słowikowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Instytut Europy Środkowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
doc. Władysław Strutyński, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza, Ukraina
dr hab. Tomasz Stryjek, prof. ISP PAN, Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
dr Tomasz Szyszlak, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Anna Umińska-Woroniecka, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
dr Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
dr hab. Ireneusz Topolski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Oksana Voytiuk, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. Marek Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / Instytut Pamięci Narodowej
dr Wioletta Wrzaszcz, Państwowy Instytut Badawczy
dr Agnieszka Zaręba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Year 2021 list

Dr hab. Piotr Bajda, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Adam R. Bartnicki, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Aneta Bąk-Pitucha, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr inż. Lech Drab, Akademia Sztuki Wojennej

Dr hab. Krzysztof Fedorowicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Przemysław Furgacz, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr hab. Wojciech Gizicki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr Justyna Kięczkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Marek Leszczyński, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Karina Marczuk, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Beata Molo, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr Żaneta Mrożek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr Justyna Olędzka, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Beata Piskorska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Andrzej Smolarczyk, Politechnika Białostocka

Dr Tomasz Szyszlak, Uniwersytet Wrocławski

Dr Leszek Sykulski, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr Justyna Trubalska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Arkadiusz Urbanek, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Agata Włodkowska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dr Jakub Żak, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Year 2020 list

 • Dr Vladimir Ajzenhamer, University of Belgrade, Serbia
 • Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. UJK,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska
 • Dr Marko Babić, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Dr Monika Brzezińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
 • Dr hab. Jarosław Chodak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
 • Dr hab.  Krzysztof Fedorowicz, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
 • Dr Kamil Filipek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Prof. Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 • Dr Dominik Héjj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska 
 • Prof. dr hab. Jan Holzer, Uniwersytet Masaryka, Republika Czeska
 • Dr Aleksandra Iwaniuk, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Prof. Alexandre Kukhianidze, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja
 • Dr Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr Adam Lelonek, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, Polska
 • Dr Vitalii Lebediuk, The National University of Ostroh Academy, Ukraina
 • Dr hab. Agnieszka Legucka, Akademia Biznesu i Finansów Vistula oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska
 • Dr Łukasz Lewkowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Prof. Andrey Makarychew, University of Tartu, Estonia
 • Dr hab. Karina Marczuk, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Igor Novaković, International and Security Affairs Centre – ISAC Fund, Serbia
 • Dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr Piotr Oleksy, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Dr hab. Marcin Orzechowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Prof. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr hab. Ewelina Podgajna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska 
 • Prof. Antony Polonsky, Brandeis University, Stany Zjednoczone Ameryki
 • Dr Michał Przeperski, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Polska 
 • Dr hab. Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr., Uniwersytet Wrocławski, Polska 
 • Dr hab. Agnieszka Sawicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Dr hab. Maria Solarska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
 • Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Paulina Szeląg, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polska
 • Dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. UWr,  Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Dr hab. Vladimir Trapara, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Serbia
 • Dr Justyna Trubalska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska
 • Dr Paweł Ukielski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska
 • Dr Jaroslav Usiak, Matej Bel University in Banska Bystrica, Słowacja
 • Dr Anna Szwed-Walczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 • Dr Anna Umińska-Woroniecka, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Dr Anna Wylęgała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska 
 • Prof. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Year 2019 list

 • Doc. dr Artur Adamczyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr Karol Bieniek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
 • Dr hab. Tomasz Dubowski, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 • Dr Przemysław Furgacz, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Polska
 • Dr Grzegorz Gil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr Ihor Hurak, Przykarpacki Uniwersytet Państwowy w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
 • Dr Bartosz Jóźwik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Serhii Kasian, Państwowy Uniwersytet w Dnipro, Ukraina
 • Dr hab. Marcin Kosienkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr hab. Krzysztof Krysieniel, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Polska
 • Dr hab. Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 • Dr hab. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska
 • Dr hab. Juraj Marušiak, Słowacka Akademia Nauk, Słowacja
 • Dr Anna Masłoń-Oracz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Prof. dr hab. Jerzy Menkes, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Dr hab. Dariusz Milczarek, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Beata Piskorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Henryk Ponikowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr hab. Maciej Raś, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr hab. Magdalena Szyszko, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska
 • Prof. dr hab. Bartosz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr Konrad Zasztowt, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Krzysztof Żarna, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 • Dr Andrzej Żuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Year 2018 list

 • Dr Izza Aftab, The New School, Nowy Jork, USA; Information Technology University, Lahore, Pakistan
 • Prof. Attila Ágh, Corvinus University of Budapest, Węgry
 • Dr Olga Barburska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Ppłk dr Marek Bodziany, Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 • Dr Adrian Chojan, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
 • Dr Vasile Cucerescu, National Agency for Rural Development, Chisinau, Mołdawia
 • Dr Martin Dahl, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • Dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Mirosław Filipowicz, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Prof. Ludmila Golovataia, The Institute of International Relations of Moldova, Chisinau, Mołdawia
 • Prof. Dóra Győrffy, Péter Pázmány Catholic University, Budapeszt, Węgry
 • Prof. Richard Hornik, Stony Brook University, Nowy Jork, USA
 • Dr Anna Jagiełło-Szostak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Dr Agnieszka Kłos, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 • Dr hab. Krzysztof Kozłowski, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Dr Ostap Kushnir, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • Prof. Miltiadis D. Lytras, Deree College – The American College of Greece, Ateny, Grecja
 • Dr Anna Masłoń-Oracz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Prof. Cristina Matiuta, University of Oradea, Oradea, Rumunia
 • Dr Jan Misiuna, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Dr Anna Molnár, National University of Public Service, Budapeszt, Węgry
 • Dr hab. Ida Musiałkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Adriana Mutu, Abat Oliba CEU University, Barcelona, Hiszpania
 • Dr hab. Michał Nowosielski, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Dr Justyna Olędzka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
 • Dr Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Dr Michał Paszkowski, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr Iwona Reichardt, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
 • Dr hab. Marek Rewizorski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Dr hab. Rafał Riedel, Uniwersytet Opolski, Opole
 • Dr Roman Romantsov, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Prof. Alexander Sergunin, Sankt Petersburg State University, Sankt Petersburg, Rosja
 • Dr Rafał Sieradzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Aleksandra Szczerba-Zawada, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Prof. dr hab. Maciej Szymczak, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr hab. Elżbieta Szyszlak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Prof. Aleksiej Wasiliew, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Dr Rafał Wiśniewski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Dr Marta Woźniak-Bobińska, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
 • Dr Andrzej J. Żuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Prof. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa