Editorial Committee of the “ICE Yearbook”

Editor-in-chief

dr hab. Beata Surmacz

[ORCID 0000-0002-7791-0040]

Professor at the International Relations Department, Institute of Political Science and Public Administration, University of Maria Curie-Skłodowska (UMCS); since 2018 director of the Institute of Central Europe in Lublin; from 2016 to 2019 deputy dean for education at the Faculty of Political Science at UMCS; member of numerous scientific and social association, including: the Society of the Institute of Central and Eastern Europe and the Polish International Studies Association. She was a research fellow at the Faculty of International Relations at the University of I. Franko, Lviv (Ukraine), European Institute of Sussex University (United Kingdom), Université Marseille III (France), Rutgers University (USA), Center for the Study of Post-Communist Societies University of Maryland (USA). She also carried out an individual grant: Polish-Ukrainian Relations in the Context of Systemic Transformation in Poland and Ukraine (Open Society Institute). Her main research interests include: modern diplomacy – the process of evolution of diplomacy, foreign service, public diplomacy, digital diplomacy, diplomacy of non-state actors, paradiplomacy, European Union diplomacy; Eastern policy of Poland – in particular Polish-Ukrainian relations, Eastern Partnership; foreign policy of Ukraine. She is the author and editor of numerous books, including: Contemporary Polish-Ukrainian relations. Political analysis of the Treaty on Good Neighbourhood, Lublin 2002 (book awarded by the minister of education and nominated for the Jerzy Giedroyć Award), New Faces of Diplomacy (ed.), Lublin 2013, Evolution of Contemporary Diplomacy, Actors, Structures, Functions, Lublin 2015, Polish-Ukrainian relations 1991-2014, M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz (ed.), Lublin 2016. She is also the author of numerous articles and book chapters on Ukrainian foreign policy, Polish-Ukrainian relations as well as contemporary diplomacy. Selected examples include: City Diplomacy, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2018, nr 1; Dyplomacja na szczycie, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2016, t.11/3; „Dyplomacja” organizacji pozarządowych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2014, nr 1 (t.49); „Ambasady regionów” – przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2013; Scenariusze stosunków polsko-ukraińskich. Próba weryfikacji, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz (red.), Wydawnictwo UMCS Lublin 2016; Ukraina: aspiracje, ograniczenia, nadzieje, [w:] Polityka zagraniczna: aktorzy, strategie, potencjały, T. Łoś-Nowak (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011; Instytucja dyplomacji w czasach zmiany, [w:] Państwo w czasach zmiany, M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski (red.), Lublin 2018; Misja dyplomatyczna w XXI wieku, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa, E. Haliżak (red.), Warszawa 2018; New Technologies in Diplomacy, [w:] New Technologies as a Factor of International Relations, M. Szkarłat, K. Mojska (red.), Cambridge Scholars Publishing, New Castle 2015; Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Wydawnictwa Rambler, Warszawa 2013; Europejska Służba Działań Zewnętrznych – nowy model dyplomacji?, [w:] W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak, A. Dudek (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015; Ewolucja struktur organizacyjnych polskiej dyplomacji w zakresie promocji Polski na arenie międzynarodowej, [w:] Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, t. 2: 1945–2000, E. Alabrudzińska (red.), Wydawnictwo Mado, Toruń 2015; Analiza zmian struktury organizacyjnej MSZ Polski po 1989 r. [w:] Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, A. Kruk (red.), Łódź 2013.

She is also the author of a high school textbook Rudiments of Social Science, OPERON Publishing House. [beata.surmacz@ies.lublin.pl]


Deputy Editor-in-chief

dr hab. Tomasz Stępniewski

Doctor Habilitatus (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland), Associate Professor at the Institute of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, The John Paul II Catholic University of Lublin. Deputy Director at the Institute of Central Europe. Professor Stępniewski has been involved in a number of research projects dealing with developments in the post-Soviet space while at the same time engaged (by invitation) in expert-level discussions and negotiations on related issues. He was formerly a research fellow at both the Harvard Ukrainian Research Institute and the Carnegie Moscow Center. His main research interests include: the EU’s policy towards its eastern neighbourhood, the international relations of the Commonwealth of Independent States, and Russia’s policy towards Eastern Europe. [tomasz.stepniewski5@gmail.com]


Editor of the Baltics section

dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik

[ORCID 0000-0002-5672-9613]

Head of the Department of the Baltics at the Institute of Central Europe; Doctor in political science, doctor in humanities in the field of archeology; She has completed postgraduate studies in museology and monuments protection at the Catholic University of Lublin. 2015-2018 Assistant Professor at the Institute of East-Central Europe in Lublin; Laureate of the Mobility Plus program, over the period 2016-2017 she conducted research project at Vilnius University regarding Russian-speaking minority in the Baltic states. Research interests: politics and security in Central and Eastern Europe and post-Soviet space, the Baltic states, Russian minority, Soviet heritage. Author of a monograph Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienie antropomorficzne z Europy Środkowej i Wschodniej and several scientific publications devoted to the Baltic states and the Soviet heritage: The Securitization of National Minorities in the Baltic States, “Baltic Journal of Law & Politics”, vol. 10, no 2, 2017, s. 26-45; Dissonant heritage. Soviet monuments in Central and Eastern Europe [w:] Historical Memory of Central and East European Communism,  A. Mrozik, S. Holubec (eds.), Routledge 2018, s. 101-121; Russia’s monuments policy in the Baltic states [w:] The EU and Russia: Spaces of Interaction in Times of Crises, A. Makarychev, Th. Hoffmann (eds.), Routledge 2018, s. 52-70. [kuczynska.zonik@ies.lublin.pl]


Editor of the East European section

dr Jakub Olchowski

[ORCID 0000-0002-7973-4263]
Head of ICE Department of Eastern Europe; graduate of the Faculty of Political Science of UMCS (1999); employee of the Department of International Relations, UMCS Faculty of Political Science UMCS (2000-2019); since 2019 in International Security Department, Faculty of Political Science and Journalism, UMCS. Expert in UMCS Centre of Eastern Europe, member of Institute of East-Central Europe Association. Author of many scientific and press publications. Focuses on issues concerning: international relations, particularly in Central and Eastern Europe; international organizations; evolution of international security; ethnic relations and cultural identity. Longtime collaborator of non-governmental organizations and media. Chosen publications: J. Olchowski, Konflikt ukraiński – wyzwanie dla NATO, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2015, nr 10, z. 1.; J. Olchowski, Problemy reformy ONZ, [w:] Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. Wojtaszczyk, Warszawa 2017.; J. Olchowski, The Political System of Bosnia and Herzegovina, [w:] Political Systems of the Former Yugoslavia, Berlin 2017.; Я. Ольховскі, Російсько-україньский конфлікт у контексті протистояння Росії із Заходом, Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності, ред. М. Дорошко, В. Балюк, Київ 2018, С. 151-180.; J. Olchowski, Stosunki polsko-ukraińskie w polityce (dez)informacyjnej Rosji, „Wschód Europy” 2018, nr 2, t. 4.; Я. Ольховскі, Польско-українскі відносини в політиці (дез)інформацїї Російської Федерацїї, Україньско-польслкі відносини в умовах гібридних загроз безпеци, ред. В. Балюк, М. Дорошко, Київ-Люблін 2019, сс. 216-231. [jakub.olchowski@ies.lublin.pl]


Editor of the Balkan section

dr hab. Konrad Pawłowski

[ORCID 0000-0003-4095-5963]

Konrad Pawłowski, PhD (hab.), is the Head of the Balkan Department at the Institute of Central Europe in Lublin, Poland. An assistant professor at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland, Faculty of Political Science and Journalism, Institute of Political and Administrative Studies, Department of International Relations. His research fields include Central and Eastern European studies, peace and conflict studies and international law. The author of the monographs: Kosovo: Conflict and Intervention, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2008; Serbian-Albanian Conflict in Kosovo Between the Years 1999 and 2014. Characteristics, Conditioning and Forms of Social Conflict, Lublin 2016, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016; The Statehood of Kosovo: Genesis, Conditioning, Present Day, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2018. The winner of the Polish Association for International Studies Award for the best original scientific monograph in the field of international relations published during the year 2018 (PTSM Science Award). Member of the Polish Association for International Studies and thePolish Association of European Studies. Member of the Editorial Board of the Yearbook of the Institute of East-Central Europe. The lead editor of the Balkan studies. [konrad.pawlowski@ies.lublin.pl]


Editor of the Visegrad section

dr Agata Tatarenko

[ORCID 0000-0002-8221-1949]

Historian and cultural expert. Doctor of humanities in the history field (John Paul II Catholic University of Lublin). In the years 2015-2018 assistant professor at the Institute of Central and Eastern Europe. Leader of the Visegrad Team at the Institute of Central Europe since 2019. Research interests are focused on the politics of memory and public history in Central Europe. Author of a monograph on the oral history “Sharing memory. The practice and theory of oral history” (2016) and paper “Relics of communism: historical policy towards the material Soviet heritage in the Czech Republic” (2019). Editor of several issues of “Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, including the volume Politics towards memory in Russia and Ukraine (vol. 13, no. 1, 2015). Chosen publications: Wojsko, płeć i historia mówiona. O „kobiecych” opowieściach o doświadczeniu walki w czasie drugiej wojny światowej, „Rocznik Antropologii Historii”, no. 2, 2014, s. 113–133; Presa della parola. Problem tożsamości we włoskich studiach historii mówionej, “Studia kulturoznawcze”, vol. 11 (1),  2017, s. 92–104; Musée du quai Branly jako przykład architektury pomnikowej, [w:] Pomniki w epoce antropocenu, ed. M. Praczyk, Poznań, 2017, s. 201–212; Gdzie opada żelazna kurtyna? Granice i mit Europy Środowej we współczesnej eseistyce i historiografii europejskiej, “Politeja”, no. 2 (41), 2016, s. 139–160; Unia lubelska w pamięci kulturowej: spór  i dialog, [w:] Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po unii lubelskiej, ed. T. Stępniewski, B. Surmacz, Lublin, 2019, pp. 37–60

[agata.tatarenka@ies.lublin.pl]


Editorial secretary

Anna Paprocka

A graduate of Polish philology (Catholic University of Lublin) and contemporary editing (UKSW, Warsaw). For many years, an editor of the publishing houses of initially the Institute of East-Central Europe and now of the Institute of Central Europe.

Tasks: creating a publishing plan for each book of the “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” and supervising its implementation. Cooperation with all participants of the publishing process (editing, translation, proofreading, typesetting and print). [anna.paprocka@ies.lublin.pl]