Rosja w (nie)bezpiecznym środowisku informacyjnym Zachodu. Recenzja Politycznej mediametrii Igora Nikolaychuka (en translation)

ORCID: Aleksandra Kuczyńska-Zonik: 0000-0002-5672-9613

Afiliacja: John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

ORCID: Aleksandra Kuczyńska-Zonik: 0000-0002-5672-9613

Pages: 209-214

Edition: Lublin 2016

DOI: --

Citation method: A. Kuczyńska-Zonik, Rosja w (nie)bezpiecznym środowisku informacyjnym Zachodu. Recenzja Politycznej mediametrii Igora Nikolaychuka, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 14 (2016), z. 2, s. 209-214.