Dokumenty Moskiewskiej Grupy Helsińskiej (Społecznej Grupy Sprzyjania Wykonaniu Porozumień Helsińskich w ZSRR). Początki działalności, pierwsze publiczne wystąpienia i protesty (en translation)

Documents of the Moscow Helsinki Group (Societal Group Supporting the Implementation of the Helsinki Accords in the Soviet Union). The beginnings of the activity, first public speeches and protests

ORCID: clivio:

Pages: 169-191

Edition: Lublin 2016

DOI: --