Kronika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej za rok 2017 (en translation)

ORCID: clivio:

Pages: 219-235

Edition: Lublin 2017

DOI: --

Citation method: Kronika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej za rok 2017, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 219-232.