Zbigniew Brzeziński (en translation)

Mirosław Filipowicz

ORCID: Mirosław Filipowicz: 0000-0002-5225-6564

Pages: 259-265

Edition: Lublin 2017

DOI: --

Citation method: M. Filipowicz, Zbigniew Brzeziński, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 259-265.