Prace IEŚ nr 13/2022

Czechy, Słowacja i Węgry wobec Chińskiej Republiki Ludowej: współpraca polityczna, gospodarcza, społeczna

| Dominik Héjj | Łukasz Lewkowicz | Szczepan Czarnecki

ISBN: 978-83-66413-99-3

Number of pages: 86

Format: 135x200

Edition: Lublin 2022

Full publication text: PDF

Udostępnij