Prace IEŚ 8/2021

Ewolucja polityki etnicznej Bułgarii na przykładzie mniejszości tureckiej w latach 1989-2020

| Szczepan Czarnecki

ISBN: 978-83-66413-52-8

Number of pages: 88

Format: 210x135

Edition: Lublin 2021

Udostępnij