Prace IEŚ 13/2021

Mniejszość polska w Federacji Rosyjskiej: uwarunkowania, stan aktualny i perspektywy

| Sergiusz Leończyk

ISBN: 978-83-66413-60-4

Number of pages: 95

Format: 200x135

Edition: Lublin 2021

Full publication text: PDF

Udostępnij