Prace IEŚ 4/2020

Trianon. Dyskurs o narodowej krzywdzie w prasie węgierskiej w latach 2010-2020

| Dominik Héjj

ISBN: 978-83-66413-28-3

Number of pages: 112

Format: 210x135

Edition: Lublin 2020

Full publication text: PDF

Udostępnij