Recenzenci

Lista recenzentów Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2020

 • Dr Vladimir Ajzenhamer, University of Belgrade, Serbia
 • Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. UJK,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska
 • Dr Marko Babić, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Dr Monika Brzezińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
 • Dr hab. Jarosław Chodak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
 • Dr hab.  Krzysztof Fedorowicz, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
 • Dr Kamil Filipek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Prof. Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 • Dr Dominik Héjj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska 
 • Prof. dr hab. Jan Holzer, Uniwersytet Masaryka, Republika Czeska
 • Dr Aleksandra Iwaniuk, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Prof. Alexandre Kukhianidze, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja
 • Dr Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr Adam Lelonek, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, Polska
 • Dr Vitalii Lebediuk, The National University of Ostroh Academy, Ukraina
 • Dr hab. Agnieszka Legucka, Akademia Biznesu i Finansów Vistula oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska
 • Dr Łukasz Lewkowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Prof. Andrey Makarychew, University of Tartu, Estonia
 • Dr hab. Karina Marczuk, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Igor Novaković, International and Security Affairs Centre – ISAC Fund, Serbia
 • Dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr Piotr Oleksy, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Dr hab. Marcin Orzechowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Prof. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr hab. Ewelina Podgajna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska 
 • Prof. Antony Polonsky, Brandeis University, Stany Zjednoczone Ameryki
 • Dr Michał Przeperski, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Polska 
 • Dr hab. Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr., Uniwersytet Wrocławski, Polska 
 • Dr hab. Agnieszka Sawicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Dr hab. Maria Solarska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
 • Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Paulina Szeląg, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polska
 • Dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. UWr,  Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Dr hab. Vladimir Trapara, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Serbia
 • Dr Justyna Trubalska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska
 • Dr Paweł Ukielski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska
 • Dr Jaroslav Usiak, Matej Bel University in Banska Bystrica, Słowacja
 • Dr Anna Szwed-Walczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 • Dr Anna Umińska-Woroniecka, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Dr Anna Wylęgała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska 
 • Prof. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Lista recenzentów Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2019

 • Doc. dr Artur Adamczyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr Karol Bieniek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
 • Dr hab. Tomasz Dubowski, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 • Dr Przemysław Furgacz, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Polska
 • Dr Grzegorz Gil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 • Dr Ihor Hurak, Przykarpacki Uniwersytet Państwowy w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
 • Dr Bartosz Jóźwik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Serhii Kasian, Państwowy Uniwersytet w Dnipro, Ukraina
 • Dr hab. Marcin Kosienkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr hab. Krzysztof Krysieniel, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Polska
 • Dr hab. Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 • Dr hab. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska
 • Dr hab. Juraj Marušiak, Słowacka Akademia Nauk, Słowacja
 • Dr Anna Masłoń-Oracz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Prof. dr hab. Jerzy Menkes, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Dr hab. Dariusz Milczarek, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Beata Piskorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Henryk Ponikowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr hab. Maciej Raś, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Dr hab. Magdalena Szyszko, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska
 • Prof. dr hab. Bartosz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr Konrad Zasztowt, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Krzysztof Żarna, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 • Dr Andrzej Żuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Lista recenzentów Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2018

 • Dr Izza Aftab, The New School, Nowy Jork, USA; Information Technology University, Lahore, Pakistan
 • Prof. Attila Ágh, Corvinus University of Budapest, Węgry
 • Dr Olga Barburska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Ppłk dr Marek Bodziany, Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 • Dr Adrian Chojan, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
 • Dr Vasile Cucerescu, National Agency for Rural Development, Chisinau, Mołdawia
 • Dr Martin Dahl, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • Dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Mirosław Filipowicz, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Prof. Ludmila Golovataia, The Institute of International Relations of Moldova, Chisinau, Mołdawia
 • Prof. Dóra Győrffy, Péter Pázmány Catholic University, Budapeszt, Węgry
 • Prof. Richard Hornik, Stony Brook University, Nowy Jork, USA
 • Dr Anna Jagiełło-Szostak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Dr Agnieszka Kłos, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 • Dr hab. Krzysztof Kozłowski, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Dr Ostap Kushnir, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • Prof. Miltiadis D. Lytras, Deree College – The American College of Greece, Ateny, Grecja
 • Dr Anna Masłoń-Oracz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Prof. Cristina Matiuta, University of Oradea, Oradea, Rumunia
 • Dr Jan Misiuna, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Dr Anna Molnár, National University of Public Service, Budapeszt, Węgry
 • Dr hab. Ida Musiałkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Adriana Mutu, Abat Oliba CEU University, Barcelona, Hiszpania
 • Dr hab. Michał Nowosielski, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Dr Justyna Olędzka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
 • Dr Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Dr Michał Paszkowski, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr Iwona Reichardt, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
 • Dr hab. Marek Rewizorski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Dr hab. Rafał Riedel, Uniwersytet Opolski, Opole
 • Dr Roman Romantsov, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Prof. Alexander Sergunin, Sankt Petersburg State University, Sankt Petersburg, Rosja
 • Dr Rafał Sieradzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Aleksandra Szczerba-Zawada, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Prof. dr hab. Maciej Szymczak, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr hab. Elżbieta Szyszlak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Prof. Aleksiej Wasiliew, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 • Dr Rafał Wiśniewski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Dr Marta Woźniak-Bobińska, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
 • Dr Andrzej J. Żuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Prof. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa