Annexation of Crimea and federalization of Donbas as the exemplification of hybrid warfare in Ukraine. Implications for Poland

Marcin Orzechowski

ORCID: Marcin Orzechowski: 0000-0001-7272-6589

Afiliacja: University of Szczecin, Poland

Pages: 61-78

Edition: Lublin 2020

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.1.4

Citation method: M. Orzechowski, J. Jartyś, Annexation of Crimea and federalization of Donbas as the exemplification of hybrid warfare in Ukraine. Implications for Poland, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 1, s. 61-78, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.1.4

Keywords: , , ,

Abstract: In the article, the authors attempted to analyze the actions of the Russian Federation towards Ukraine. The research goal was to justify the hypothesis that in the case of Ukraine, the neo-imperial expansionist strategy in the post-Soviet area is implemented through the deconstruction of statehood as a result of a hybrid war. The authors try to answer the following questions: what consequences can such actions have for Poland and is there a real threat from Russia for the countries of Central Europe? As a result of the analysis, the authors managed to obtain affirmative answers to the above questions.

Bibliography:

Bachman, S., Gunneriusson H., ‘Terrorism and Cyber Attacks as Hybrid Threats: Defining a Comprehensive Approach for Countering 21st Century Threats to Global Peace and Security’, The Journal on Terrorism and Security Analysis, Spring 2014, 9th edition, 2 April 2014, http://eprints. bournemouth.ac.uk/21206/1/Terrorism_and_Cyber_Attacks.pdf.

Baezner, M., Robin P., ‘Hotspot Analysis: Cyber and information warfare in the Ukrainian conflict’, Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich, October 2018, https://www.researchgate.net/publication/322364443_Cy-ber_and_Information_warfare_in_the_Ukrainian_conflict.

Bershidskyy, L., ‘Unreformed Ukraine is in Danger of Becoming a Failed State’, Bloomberg, 6 November 2015, https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-11-06/ unreformed-ukraine-is-self-destructing.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2015, http://www.bialystok.ap.gov.pl/arch/teksty/biala_ksiega.pdf.Reject

Brzeziński, Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa: Politeja, 1997.

Doktryna cyberbezpieczeństwa RP, 2015, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/ DCB.pdf.

Gierasimow, W., ‘Cennost’ nauki w priedwidienii, Nowyje wyzowy triebujut pierieosmyslenija form i sposobow wiedienijabojewych diej’ [‘Ценность науки в предвидении, Новые вызовы требуют переосмысления форм и способов ведения боевых действий’], Wojenno-promyszlennyj Kurjer [Военно-промышленный Курьер], no. 8 (476), 2013, http://vpk-news.ru/ sites/default/files/pdf/VPK_08_476.pdf.

Gil, G., Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie, Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS, 2015.

Gilbert, D., ‘BlackEnergy Cyber Attacks Against Ukrainian Government Linked to Russia’, ibtimes.co.uk, 26 September 2014, http://www.ibtimes.co.uk/blackenergy-cyber-attacks-against-ukrainian-government-linked-russia-1467401.Reject

Gruszczak, A., ‘Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna’, in: Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, eds. W. Sokała, B. Zapała, http://www.bbn.gov.pl/download/1/8755/Hy-brydowos___wspolczesnych_wojen_____analiza_krytyczna.pdf.

Johnson, R.F., ‘Russia’s hybrid war in Ukraine is working’, http://www.janes.com/article/49469/update-russia-s-hybrid-war-in-ukraine-is-working.

Jones, S., ‘Ukraine PM’s office hit by cyber-attack linked to Russia’, ft.com, http://www.ft.com/cms/s/0/2352681e-1e55-11e4-9513-00144feabdc0. html#axzz3Sl3skQKn.

Kaldor, M., New & Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Stanford: University Press, 2001.

Konstitucyja Donieckoj Narodnoj Riespubliki [Конституция Донецкой Народной Республики], 30 August 2014, https://web.archive.org/web/20140830221524/http://dnr.today/wp-content/uploads/2014/08/aeAEI.pdf.

Konstitucyja Ługanskoj Narodnoj Riespubliki [Конституция Луганской Народной Республики], 26 December 2014, https://archive.is/BbQdc.

Koziej, S., ‘Strategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów niepaństwowych’, Krytyka Prawa, 2016, no.1.

Kowalczyk, M., ‘Sputnik ruszył z rosyjską propagandą po polsku’, press.pl, 23 February 2015, http://www.press.pl/newsy/internet/pokaz/48006,Sputnik-ruszyl-z-rosyjska-propaganda-po-polsku.

Lasica, D.T., Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory, Fort Leavenworth: School of Advanced Military Studies, United Army Command and General Staff College Press, 2009.

Marks, T.A., ‘Counterinsurgency and operational art’, Low Intensity Conflicts & Law Enforcement, no. 13, 2005.

Orzechowski, M., ‘Wojna hybrydowa jako przejaw neoimperialnego ekspansjonizmu w strategii politycznej Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy’, TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, no. 11/3, 2016.

Palazzo, A., Trentini, A., ‘Hybrid, Complex, Conventional, Fourth-Generation Counterinsur-gency. It’s Decision that Still Matters Most’, Australian Army Journal, no. 1, 2010.

Pietraś M., ‘Istota i specyfika konfliktów niskiej intensywności’, in: Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu, eds. M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś, Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2006.

Projekt Doktryny bezpieczeństwa informacyjnego RP, 2015, https://www. bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Projekt_Doktryny_Bezpieczenstwa_Informacyjnego_RP.pdf.

Prokopowicz, D., Gwoździewicz, S., ‘Analiza bezpieczeństwa ochrony systemów informatycznych w kontekście globalnego cyberataku ransomware przeprowadzonego 27 czerwca 2017 roku’, in: Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa, eds. S. Gwoździewicz, K. Tomaszycki, Warsaw: Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka – Edukacja – Rozwój”, 2017.

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014, March 2015, http://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/raporty-o-stanie-bezpi/738,Raporto-stanie-bezpieczenstwa cyberprzestrzeni-RP-w-2014-roku.html.

Robb, J., Brave New War. The Next Stage of Terrorism and the End of Globalization, Hoboken: Wiley, 2007.

‘Rol Gienieralnogo sztaba w organizacyi oborony strany w sootwietstwii s nowym Położenijem o Gienieralnom sztabie, utwierżdionnym Priezidientom Rossijskoj Fiedieracyi’ [‘Роль Генерального штаба в организации обороны страны в соответствии с новым Положением о Генеральном штабе, утверждённым Президентом Российской Федерации’], http:// www.avnrf.ru/index.php/vse-novosti-sajta/620-rol-generalnogo-shtaba-v-organizatsii-oborony-strany-v-sootvetstvii-s-novym-polozheniem-o-generalnom-shtabe-utverzhdjonnym-prezidentom-rossijskoj-federatsii.

Romanienko, J., ‘Pierwaja gibridnaja. Kogda Rossija naczała wojnuprotiw Ukrainy?’ [‘Первая гибридная. Когда Россия начала войну против Украины?’], 10 March 2015, http://hvylya.net/analytics/politics/pervaya-gibridnaya-kogda-rossiya-nachala-voynu-protiv-ukrainyi.html.

‘Russia and Ukraine: Information warfare’, 17 June 2014, http://resources.infosecinstitute.com/russia-ukraine-information-warfare/.

Sankowski, M., ‘Rosyjskie Służby Specjalne. Reforma Kremla wskrzesi KGB?’, osluzbach.pl, 23 April 2018, https://osluzbach.pl/2018/04/23/rosyjskie-sluzby-specjalne-reforma-kremla-wskrzesi-kgb/.

Soroka, G., Stępniewski T., ‘The Three Seas Initiative: Geopolitical Determinants and Polish Interests’, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 17, no. 3, 2019.Reject

‘Sputnik, o projekcie’, Sputnik News, http://pl.sputniknews.com///docs/about/index. html#ixzz3SrQTLf50.

Stępniewski, T., ‘Determinanty wewnętrzne polityki zagranicznej Ukrainy pod rządami Wołodymyra Zełenskiego’, Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej, vol. 17, no. 1, 2019.Reject

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014, https:// www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.

Weimann, G., ‘Cyberterrorism, How Real Is the Threat?’, usip.org, December 2004, http://www.usip.org/sites/default/files/sr119.pdf.

Wilk, A., ‘Ćwiczenia Zapad-2017 – wojna (na razie) informacyjna’, Komentarze OSW, 4 September 2017, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/ komentarze_249.pdf.