Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski, Konrad Świder, Polska – Ukraina – Białoruś – Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu, Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw 2019, pp. 251

Mateusz Czasak

ORCID: Mateusz Czasak: 0000-0003-0052-3189

Afiliacja: Polish Academy of Sciences, Poland

Pages: 227-231

Edition: Lublin 2020

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.3.10