Strategia cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa Federacji Rosyjskiej – kierunki, perspektywy i wyzwania

Strategy for the digitization of the Russian Federation’s economy and society – directions, prospects and challenges

Ewa Radomska

ORCID: Ewa Radomska: 0000-0002-9503-534X

Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Pages: 219-236

Edition: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.11

Citation method: E. Radomska, Strategia cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa Federacji Rosyjskiej – kierunki, perspektywy i wyzwania, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 2, s. 219-236, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.11.

Keywords:, , ,

Keywords: , , ,

Abstract: Celem artykułu jest analiza podejścia władz rosyjskich do rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w oparciu o przyjętą strategię cyfryzacji, identyfikacja głównych kierunków działań oraz uwarunkowań ich realizacji wraz ze wstępną oceną. Sformułowano hipotezę badawczą: mimo przyjętych koncepcji, programu i strategii cyfryzacji gospodarki władze Federacji Rosyjskiej nie wygenerowały skutecznych mechanizmów ich wdrażania, a pogorszenie sytuacji gospodarczej spowalnia ten proces. Rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego jest elementem scentralizowanej, rządowej polityki kraju, a głównymi beneficjentami procesu są największe państwowe przedsiębiorstwa powiązane z elitami władzy. Najważniejsze bariery cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa wynikają z problemów systemowych Federacji Rosyjskiej i pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanej przez pandemię COVID-19. Brak jest przesłanek pozwalających przyjąć, że strategia i oparty na niej program rozwoju gospodarki cyfrowej w Rosji będą realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami i ramami czasowymi.

Bibliography:

Administratsiya Prezidenta Rossii, Ukaz o Natsional’nykh Tselyakh Razvitiya Rossiido 2030 goda, 21.07.2020.

Administratsiya Prezidenta Rossii, Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii, nr 203, „O Strategii razvitiya informatsionnogo obshchestva v Rossiyskoy Federatsiina 2017-2030 gody”, 2017, www.kremlin.ru.

Administratsiya Prezidenta Rossii, Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii, nr 204, „O natsional’nykh tselyakh i strategicheskikh zadachakh razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2024 goda”, 2018, www.kremlin.ru.

Andersen B., Intangible Gold: Why No Rush to Finance Innovation?, [w:] Sharing in the Success of the Digital Economy. A Progressive Approach to Radical Innovation, ed. R.D. Atkinson, M. McTernan, A. Reed, London – New York 2015.

Brooks Ch.J, Craig Ph., Short D., Cybersecurity Essentials, Hoboken, New Jersey 2018.

Brynjolfsson E., McAfee A., Race Against The Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy, Digital Frontier Press, 2011.

Bukht R., Heeks R., Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy, Manchester Centre for Development Informatics, „Working Paper” 2017, no. 68.

Check Point Software Technologies, Cyber Security Report, Tel Aviv 2020.

Davydov S., Digital Literacy: Russia’s Path, Riddle Russia, 28.08.2020, https://www.ridl.io/en/digital-literacy-russia-s-path/.

Dimelis S.P., Papaioannou S.K., FDI and ICT Effect on Productivity Growth, „European Journal of Development Research” 2010, no. 22(1).

Graham M., A Critical Perspective on the Potential of the Internet at the Margins of the Global Economy, [w:] Society and the Internet, ed. M. Graham, W.H. Dutton, Oxford 2014.

Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22.

ICT.Moscow, Russian IT Service Market: Results of 2019 and Forecast for 2020-2024, 7.09.2020, https://ict.moscow/en/research/russian-it-service–market-results-of-2019-and-forecast-for-2020-2024/.

IMD, IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020, IMD World Competitiveness Center, Lausanne – Singapore 2020.

IMF, Measuring the Digital Economy, International Monetary Fund, „Policy Paper”, Washington, 28.02.2018.

Institut Ekonomiki Rosta im. Stolypina P.A., Rossiya: ot Tsifrovizatsii k Tsifrovoy Ekonomike, 14.09.2018.

Isin E., Ruppert E., Being Digital Citizens, London 2015.

Manyika J., Roxburgh C., The Great Transformer: The Impact of the Internet on Economic Growth and Prosperity, New York 2011.

Mereminskaya E., Yastrebova C., Schetnaya palata pokazala, kak zarabatyvayet nagoszakupkakh struktura „Rostekha”, Vedomosti, 28.04.2019, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/28/800414-schetnaya-palata-goszakupkah.

Neuman S., Referendum in Russia Passes, Allowing Putin to Remain President Until 2036, npr.org, 1.07.2020, https://www.npr.org/2020/07/01/886440694/referendum-in-russia-passes-allowing-putin-to-remain-president-until–2036?t=1607764163392.

Pravitel’stvo Rossii, Natsional’nyye proyekty: tselevyye pokazateli i osnovnyye Rezul’taty, 7.02.2019.

Pravitel’stvo Rossii, Programma „Tsifrovaya Ekonomika Rossiyskoy Federatsii”, 28.07.2017, http://docs.cntd.ru/document/436754837.

RАEK, Runet Segodnya. Glavnyy Analiticheskiy Doklad, Rossiyskaya Assotsiatsiya elektronnykh kommunikatsiy, 15.04.2020.

Rutkowski J., Rosja lubi bić (anty)rekordy. Po latach zastoju gospodarka nie ma już z czego spadać, forsal.pl, 28.10.2020, https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/7988664,rosja-kryzys-2020-gospodarka-lubi-bic-antyrekordy.html.

Sassi S., Goaied M., Financial Development, ICT Diffusion and Economic Growth, „Telecommunications Policy” 2013, no. 37.

Schaub G., Understanding Cybersecurity, Rowman & Littlefield, 2018.

Sedov K., Schetnaya palata nedovol’na khodom realizatsii proyekta posozdaniyu elektronnogo pravitel’stva, Vedomosti, 11.07.2016, https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/12/648804-sozdaniyu-elektronnogo-pravitelstva.

Towards Digital Intelligence Society: A Knowledge-based Approach, ed. J. Paralič, P. Sinčák, P. Hartono, V. Marik, New York 2020.

Trusewicz I., Pierwsza licencja na 5G w Rosji. Wielkie opóźnienia przez armię, „Rzeczpospolita”, 29.07.2020.

Vu K.M., ICT as a Source of Economic Growth in the Information Age, „Telecommunications Policy” 2011, no. 35.

Vysshaya Shkola Ekonomiki, Tsifrovaya Ekonomika. Kratkiy Statisticheskiy Sbornik, Moskva 2019.

Wiśniewska I., Cyfryzacja w pagonach. Rozwój sieci mobilnej 5G w Rosji, Raport Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, październik 2020.

Yates S., Rice R.E., The Oxford Handbook of Digital Technology and Society, Oxford 2020.

Keywords:, , ,