Ante Gotovina case: an error of law which led to innocence?

Sprawa Ante Gotoviny: błąd prawny, który zdecydował o niewinności?

Wiktor Hebda

ORCID: Wiktor Hebda: 0000-0002-3279-7400

Afiliacja: Jagiellonian University, Poland

Pages: 65-85

Edition: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.4

Citation method: W. Hebda, Ante Gotovina case: an error of law which led to innocence?, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 4, s. 65-85, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.4.

Keywords:, , , ,

Keywords: , , , , ,

Abstract: Rozpad Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii sprzed trzech dekad wciąż ma istotne przełożenie na funkcjonowanie państw powstałych w miejsce jugosłowiańskiej federacji. Mając na uwadze, że rozpadowi towarzyszył kilkuletni konflikt zbrojny m.in. w Chorwacji, tym bardziej odbudowanie zwłaszcza stosunków serbsko-chorwackich jawi się jako kwestia wciąż wysoce problematyczna. Poważnym wyzwaniem w tym aspekcie jest osądzenie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne czy też zbrodnie przeciwko ludzkości. W tym też względzie został powołany Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Jedną z najgłośniejszych spraw karnych toczących się przed obliczem haskiego Trybunału była sprawa Ante Gotoviny – chorwackiego generała, dowodzącego w operacji militarnej „Oluja”, w trakcie której miały miejsce akty najcięższych zbrodni. Rola Gotoviny w tym wydarzeniu prima facie była oczywista, co też stało się przedmiotem aktu oskarżenia Prokuratury, a później wyroku Izby Orzekającej MTKJ. Niemniej jednak wymierzona kara 24 lat nie została wykonana w następstwie skutecznej apelacji Gotoviny. Co więcej, Izba Apelacyjna nie tylko nie podtrzymała wyroku Izby Orzekającej ze względu na poważny błąd prawny, ale też wydała wyrok uniewinniający. Kwestia ta stała się kolejnym zarzewiem sporu serbsko-chorwackiego w kontekście odpowiedzialności najważniejszych person za zbrodnie dokonane w latach 1991-1995.

Bibliography:

Mladen Markač, Press Release, OK/MO/1124e, The Hague, 26 October 2006, https://www.icty.org/en/sid/8684.

Appeals Judgement Summary for Ante Gotovina and Mladen Markač, Appeals Chamber, The Hague, 16 November 2012, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/acjug/en/121116_summary.pdf.

Appendix 2 Copies of Gotovina’s False Passports, Prosecution Response Opposing Gotovina’s Request for Provisional Release, Case No. IT-06-90-PT, 22 August 2007, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/pros/en/pros_resp.pdf.

Beltzer B. D., “War Crimes”: The Nuremberg Trial and the Tribunal for the Former Yugoslavia, “Valparaiso University Law Review”, 1996, vol. 30, no. 3.

Charter of the International Military Tribunal, United Nations – Treaty Series, no. 251, 1951.

Clark J. N., Giving Peace a Chance: Croatia’s Branitelji and the Imperative of Reintegration, “Europe-Asia Studies”, 2013, vol. 65, no. 10.

Decision on Defendant Ante Gotovina’s Motion for Provisional Release and on Defendant Ante Gotovina’s Motion to Strike Appendices 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 from the Prosecution’s Response Opposing Gotovina’s Motion for Provisional Release, [in:] Trial Chamber I, Case No. IT-06-90-PT, 28 November 2007, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/tdec/en/071128.pdf.

Gotovina and Others Trial to Begin on 11 March 2008, Press Advisory, NI/MOW/PA329e, The Hague, 6 March 2008, https://www.icty.org/en/sid/10384.

Gotovina Defence Final Trial Brief, The Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak. Mladen Markač, Case No. IT-06-90-T, 27 July 2010, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/custom5/en/100727.pdf.

Hebda W., Croatian and Serbian war crimes, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and the judicial systems of Serbia and Croatia, “Sprawy Narodowościowe: Seria Nowa”, 2020, no. 52, https://doi.org/10.11649/sn.2050.

Hebda W., Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2018.

Huffman W. B., Margin of Error: Potential Pitfalls of the Ruling in the Prosecutor v. Ante Gotovina, “Military Law Review”, 2012, ol. 211.

Indictment, The Prosecutor of the Tribunal Against Ante Gotovina, Case No: IT-01-45-I, The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 21 May 2001, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/ind/en/got-ii010608e.htm.

Ivanković N., Ratnik, pustolov i genreal (jedna biografija), Zagreb 2001.

Jayawardane S., Divin C., The Gotovina, Perišić and Šainović Appeal Judgments: Implications for International Criminal Justice Mechanisms, “Policy Brief”, 2014, no. 13, The Hague Institute for Global Justice.

Judgement Summary for Gotovina et al., Chambers, The Hague, 15 April 2011, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/tjug/en/110415_summary.pdf.

Judgement, Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak. Mladen Markač, Case No. IT-06-90-T, Trial Chamber I, 15 April 2011, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/tjug/en/110415_judgement_vol2.pdf.

Judgement, Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak. Mladen Markač, Case No. IT-06-90-T, Appeals Chamber, 16 November 2012, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/acjug/en/121116_judgement.pdf.

Kirs E., Ante Gotovina and the joint criminal enterprise concept at the ICTY, “International Relations Quarterly”, 2011, vol. 2, no. 1.

Korzeniewska-Wiszniewska M., Operacja „Oluja” i spory wokół jej interpretacji, [in:] Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, A. Głowacki, S. L. Szczesio (ed.), Łódź 2015.

Lascu L. A., Gotovina Case – an unjust charge or deliberately erroneous judgment of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia?, “Law Review”, 2014, vol. IV, is. 2.

Lopatka: A fresh breeze for economic relations between Austria and Croatia. Benefit from Croatia’s accession to the EU to boost growth, Vienna, 16 September 2013, https://www.bmeia.gv.at/en/the-ministry/press/news/2013/lopatka-a-fresh-breeze-for-economic-relations-between-austria-and-croatia/.

Luban D. J., O’Sullivan J. R., Stewart D. P., Jain N., International and Transnational Criminal Law, Aspen Casebook Series, Wolters Kluwer 2019.

Marijan D., Oluja, Zagreb 2007.

Mujagić N., The European Union as a Spectacle: The Case of the Slovenian-Croatian Dispute over the Sea Border, [in:] Mirroring Europe. Ideas of Europe and Europeanization in Balkan Societies, T. Petrović (ed.), Balkan Studies Library, vol. 13, 2014.

Muś J., Szpala M., Chorwacja w Unii Europejskiej, Łódź 2011.

Nakarada R., Acquittal of Gotovina and Markač: A Blow to the Serbian and Croatian Reconciliation Process, “Merkourios – International and European Law: General Issue”, 2013, vol. 29, is. 76.

Pavlaković V., Croatia, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and General Gotovina as a Political Symbol, “Europe-Asia Studies”, 2010, vol. 62, no. 10.

Pavlaković V., Memory politics in the Former Yugoslavia, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2020, vol. 18, is. 2.

Peskin V., Boduszyński M., International justice and domestic politics: post-Tudjman Croatia and the international criminal tribunal for the former Yugoslavia, “Europe-Asia Studies”, 2003, vol. 55, no. 7.

Pre-Trial Brief of General Ante Gotovina, The Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač, Case No. IT-06-90-PT, 5 April 2007, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/custom3/en/got-ptb.pdf.

Prosecution’s Public Redacted Final Trial Brief, The Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak. Mladen Markač, Case No. IT-06-90-T, 2 August 2010, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/custom5/en/100802.pdf.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Redaelli C., Casey-Maslen S., Protecting Civilians in Populated Areas During the Conduct of Hostilities after Gotovina Case, “SSRN papers”, 2017.

Status Conference, Tuesday, 5 December 2006, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Transcript, https://www.icty.org/x/cases/gotovina/trans/en/061205SC.htm.

Statute of the International Tribunal for the former Yugoslavia, adopted by the Security Council at its 3217th meeting on 25 May 1993 (Resolution 827).

Summers M. A., The Surprising Acquittals in the Gotovina and Perisic Cases: Is the ICTY Appeals Chamber a Trial Chamber in Sheep’s Clothing?, “Richmond Journal of Global Law & Business”, 2015, vol. 13, is. 4.

The Rome Statute of the International Criminal Court, adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, A/CONF.183/9, 17 July 1998, Rome, Italy.

Transfer of Ante Gotovina to the Tribunal, Press Release, CVO/MO/1034e, The Hague, 10 December 2005, https://www.icty.org/en/sid/8497.

Vallentgoed D., The Last Round? A Post-Gotovina Reassessment of the Legality of Using Artillery Against Built-up Areas, “Journal of Conflict & Security Law”, 2013, vol. 18, no. 1.

Vlašić Feketija M., Łazowski A., The Seventh EU Enlargement and Beyond: Pre-Accession Policy vis-à-vis the Western Balkans Revisited, “Croatian Yearbook of European Law and Policy”, 2014, no. 10.

Žrtve akcije „Oluja” na srpskoj strani, http://www.veritas.org.rs/srpske-zrtve-rata-i-poraca-na-podrucju-hrvatske-i-bivse-rsk-1990-1998-godine/zrtve-akcije-oluja-na-srpskoj-strani-2014/.

Žunec O., Rat u Hrvatskoj 1991.-1995. 2. dio: Od sarajevskog primirja do završnih operacija, “Polemos”, 1990, no. 1(2).

Keywords:, , , ,