Modernizacja nadzoru granicznocelnego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.

Modernization of Border and Customs Supervision in the Kingdom of Poland at the Turn of the 19th and 20th Centuries

Krzysztof Latawiec

ORCID: Krzysztof Latawiec: 0000-0003-2741-162X

Pages: 115-131

Edition: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.3.6

Citation method: K. Latawiec, Modernizacja nadzoru graniczno-celnego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” Rok 21(2023), z. 3, s. 115-131, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.3.6

Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie procesów modernizacyjnych zachodzących w zakresie organizacji nadzoru celnego i granicznego na zachodniej granicy Imperium Rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Królestwa Polskiego. Na podstawie źródeł i opracowań udało się zidentyfikować czynniki, które zadecydowały o pojawieniu się działań modernizacyjnych w tych strukturach. Ponadto udało się ustalić etapy wprowadzania innowacji. Przeprowadzone zmiany znacząco zmodernizowały struktury cywilnej administracji celnej oraz struktury straży granicznej działające na terenie Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w.