14 June 2023

Prezentacja Policy Papers “The Baltic states and new security challenges in flux” na konferencji w Kownie

Prezentacja Policy Papers “The Baltic states and new security challenges in flux” na konferencji w Kownie

Z radością informujemy, że prezentacja IEŚ Policy Papers: The Baltic states and new security challenges in flux pod red. Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i Tomasza Stępniewskiego będzie miała miejsce w czasie międzynarodowej konferencji organizowanej przez Vytautas Magnus University, we współpracy z Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), pt. Turning Points: Values and Conflicting Futures in the Baltics. Wydarzenie odbędzie się w Kownie (Litwa) w dniach 15-17 czerwca 2023 r.

Publikacja jest w całości dostępna na naszej stronie

Udostępnij