Monografie IEŚ

Zespół Europy Wschodniej

Redakcja: Tomasz Stępniewski, Artur Górak, Marcin Kruszyński

- Zespół Europy Wschodniej

Sojusz Piłsudski–Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej

W kwietniu 1920 r., w przeddzień wyprawy kijowskiej, Rzeczpospolita Polska zawarła sojusz z Ukraińską Republiką Ludową.Prezentowana publikacja to monografia zbiorowa, zawierająca teksty historyków z Polski, Ukrainy i Rosji. Redaktorzy tomu chcieli oddać głos historiografiom wywodzącym się z państw spadkobierców głównych aktorów wydarzeń oraz przybliżyć ducha...

Więcej →

Zespół Europy Wschodniej

Redakcja: Tomasz Stępniewski, Zygmunt Stankiewicz, Andrzej Szabaciuk

- Zespół Europy Wschodniej

Центральная и Восточная Европа между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества

Prezentowana monografia naukowa ma na celu ukazanie perspektyw współpracy i rywalizacji między dwoma kluczowymi projektami integracyjnymi funkcjonującymi w Europie i na przestrzeni poradzieckiej z punktu widzenia naukowców z Federacji Rosyjskiej, Polski, Kirgistanu i Ukrainy. Artykuły autorstwa uczonych, w większości wybitnych specjalistów cieszących się w swoich...

Więcej →