Rosja wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej: zagrożenia pozamilitarne

Editorial Team: Tomasz Stępniewski

ISBN: 978-83-66413-35-1

Number of pages: 134

Format: 175x230

Edition: Lublin 2020

Description: Niniejsza publikacja Instytutu Europy Środkowej w Lublinie jest rezultatem współpracy polskich badaczy od wielu lat analizujących politykę Federacji Rosyjskiej wobec regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Oprócz analityków z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie (Marta Drabczuk, Jakub Olchowski, Michał Paszkowski, Andrzej Szabaciuk) do udziału w projekcie zaproszeni zostali również przedstawiciele innych polskich instytucji naukowych: Maciej Raś z Uniwersytetu Warszawskiego, Agata Włodkowska-Bagan z Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Agnieszka Rogozińska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Tomasz Olejarz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Full publication text: Table of contents / PDF

Udostępnij