Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce spójności Unii Europejskiej – porównanie Polski, Czech i Węgier (en translation)

ORCID: Joanna Szafran:

Pages: 135-152

Edition: Lublin 2011

DOI: --