Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce spójności Unii Europejskiej – porównanie Polski, Czech i Węgier

ORCID: Joanna Szafran:

Strony: 135-152

Wydanie: Lublin 2011

DOI: --