Polska – Rosja – Historia: o roli historyka w przełamywaniu wzajemnych uprzedzeń (en translation)

Mirosław Filipowicz

ORCID: Mirosław Filipowicz: 0000-0002-5225-6564

Pages: 11-15

Edition: Lublin 2013

DOI: --