Polska – Rosja – Historia: o roli historyka w przełamywaniu wzajemnych uprzedzeń

Mirosław Filipowicz

ORCID: Mirosław Filipowicz: 0000-0002-5225-6564

Strony: 11-15

Wydanie: Lublin 2013

DOI: --