Северокавказские мигранты-мусульмане в полиэтничном регионе юга России (en translation)

Андрей Вячеславович Сызранов

ORCID: Андрей Вячеславович Сызранов:

Pages: 65-78

Edition: Lublin 2014

DOI: --

Abstract: Artykuł prezentuje zjawisko napływu migrantów-muzułmanów z Północnego Kaukazu do mającego charakter wielowyznaniowy obwodu astrachańskiego Federacji Rosyjskiej. Ukazane zostało historyczne tło, sprzyjające ruchom migracyjnym z racji na wspólnotę kultury. Zwrócono także uwagę na czynnik geopolityczny, czyli stosunkowo bliskie położenie Północnego Kaukazu względem Dolnego Powołża, oraz napiętą sytuację etnopolityczną w regionie Kaukazu. Podkreślono również, że wraz z napływem ludności kaukaskiej pojawiły się skrajne ruchy religijne – salafityzm i wahabbityzm – dotychczas nieobecne w życiu religijnym muzułmanów Dolnego Powołża.